UAB „Dobilo leidykla" (vadovas F. K. Fedaravičius) išleistos knygos :

1. Tiesos ilgesys : eilėraščiai / Stasė Kuzerytė. – Jonava : Dobilas, 1991. – 63 p. 
2. Mantas : Romanas / Vytautas Talačka. – Jonava : Dobilas, 1991. – 207, [4] p. : žml. – Priedas prie: „Ūkininko“ žurn. literatūr. priedas.
3. Kirminas : prozos knyga / Vilius Mizaras. – Jonava : Dobilas, 1991. – 66, [1] p. – Priedas prie: Ūkininkas. 
4. Tinas ir Čikas. – Jonava : Dobilas, 1992. 
​5. Jau sparno nenumes : eilėraščiai / Eugenijus Matuzevičius. – Jonava : Dobilas, 1992. – 76, [4] p.  
6. Gero apetito : rinktiniai valgių receptai moterims ir vyrams / Evelina Račiūnienė ; sudarytoja A. Markevičienė. – Jonava : Dobilas, 1993. – 73 p. : iliustr. 
​7. Sužvarbusi sniegena : eilėraščiai / Zigmas Pavilonis. – Jonava : Dobilas, 1993. – 67 p. 
8. Naudingi patarimai avių ir ožkų augintojams / Birutė Zapasnikienė. – Jonava : Dobilas, 1994. – 51 p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 50.  
9. Sėlių krašto legenda : pjesė / Irena Vaičikauskaitė. – Jonava : Dobilas, 1994. – 55 p. 
10. Žaidimas su ugnimi : eilėraščiai / Marija Macijauskienė. – Jonava : Dobilas, 1994. – 66 p. 
11. Vilties erškėtis : eilėraščiai / Juozas Ardzijauskas. – Jonava : Dobilas, 1994. – 63 p. 
12. Po diezo ženklu : eilėraščiai / Ramunė Palekaitė ; dail. A. Pletaitė-Ruibienė. – Jonava : Dobilas, 1994. – 73 p. : iliustr. 
​13. Šaukštas ir vandenynas : humoras : [eilėraščiai] / Leonardas Matuzevičius. – Jonava : Dobilas, 1994. – 51, [2] p. 
14. Lašai : eilėraščiai / Zigmas Pavilonis. – Jonava : Dobilas, 1994. – 59, [3] p. 
15. Ilgas šauksmas tyloje : eilėraščiai / Birutė Kelpšaitė ; Iliustr. K. Blankaitė. – Jonava : Dobilas, 1994. – 65, [2] p. : iliustr.  
16. Liūdna pasaka : poema ir eilėraščiai / Vincas Korsakas. – Jonava : Dobilas, 1994. – 96, [3] p. : iliustr.  
17. Nerimo upė : eilėraščiai / Bronė Lukauskaitė. – Jonava : Dobilas, 1994. – 153, [5] p.  
18. Tėvynės ginti išėjo broliai : iš Sūduvos krašto kovų istorijos : dokumentinė apybraiža / Edmundas Simanaitis. – Jonava : Dobilas. – 103 p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 101-102. 
19. Akys : eilėraščiai / Irena Damaševičienė ; Iliustr. R. Konovalovienė. – Jonava : Dobilas, 1994. – 51 p. : iliustr. 
20. Metų vėrinys : eilėraščiai / Amelija Miltenienė ; [iliustravo Reda Konovalovienė]. – Jonava : Dobilas, 1994. – 99, [1] p. : iliustr. 
​21. Neši širdy : eilėraščiai / Valė Garbačauskaitė. − Jonava : Dobilas, 1995. − 59 p.
22. Sekmadienių prieklėčiai : eilėraščiai ir laiškai / Petras Zablockas ; viršelio ir iliustracijų autorė Valė Zablockienė. − Jonava : Dobilas, 1995. − 59 p. : iliustr.
23. Sūpuoklėse : proza / Indra Drevinskaitė ; iliustr. R. Konovalovienė. – Jonava : Dobilas, 1995. – 74, [1] p. : iliustr. 
24. Ateik nors per sapną : eilėraščiai / Vaclovas Volkus ; viršelio ir iliustracijų autorė Reda Konovalovienė. – Jonava : Dobilas, 1995 (Raidė). – 143 p. : iliustr.  
25. Kur beržai žali : eilėraščių ciklai : 1974-1988 / Stasys Daunys ; viršelio ir iliustracijų autorė Reda Konovalovienė. – Jonava : Dobilas, 1995. – 127, [1] p.
26. Miegok, mažyti : eiliuotos pasakos vaikams / Elena Dekaminavičienė ; iliustracijų autorius Vytas Aputis. – Jonava : Dobilas, 1995. – 55 p. : iliustr. – Virš. aut. nenurodyta. 
​27. Lyg anglys pelenuos ... : memuarai / Marija Macijauskienė. – Jonava : Dobilas, 1995. – 82, [2] p. 
28. Tos mėlynos akys : eilėraščiai / Vaclovas Volkus ; viršelio ir iliustracijų autorė Reda Konovalovienė. – Jonava : Dobilas, 1995. – 159 p. : iliustr. 
29. Šaltinis be vandens : eilėraščiai / Anastazija Pečkaitienė ; viršelio ir iliustracijų autorė Aldona Ruibienė. – Jonava : Jonava, 1995. – 83 p. : iliustr.  
30. Šiokiadieniai : eilėraščiai / Algimantas Raziūnas. – Jonava : Jonava, 1995. – 47 p.  
31. Eigulio duktė : eilėraščiai / Virginija Bučienė ; iliustracijų autorė Reda Konovalovienė. – Jonava : Jonava, 1995. – 47 p. : iliustr. 
32. Ąžuolą kirs rytoj : apsakymai / Ignas Viržintas. – Jonava : Jonava, 1995. –111 p. : portr. 
33. Rudenėjančiu taku : [eilėraščiai ir dainų tekstai] / Petras Guntulis. – Jonava : Jonava, 1995. – 42, [1] p. : portr. 
34. Žvaigždės : [eilėraščiai] / Snieguolė Žukauskienė. – Jonava : Jonava, 1995. – 111 p.
35. Dangaus šaknys : eilėraščiai / Vida Janauskaitė-Sereikienė. – Jonava : Jonava, 1996. – 111 p. 
36. Sklidina taurė : eilėraščiai / Birutė Aglinskienė ; iliustr. aut. Reda Konovalovienė. – Jonava : Jonava, 1996. – 63 p. : iliustr. 
37. Bet aš išeisiu... : eilėraščiai / Gitana Juonienė-Doškutė. – Jonava : Jonava, 1996. – 55 p. 
38. Atsivėrimas : eilėraščiai / Laima Plikytė-Klibienė ; iliustracijas nupiešė autorė. – Jonava : Jonava, 1996. – 87 p. : iliustr. 
39. Aukščiausia bausmė : dokumentinė apysaka / Algirdas Radvilavičius. – Jonava : Jonava, 1996. – 139 p. : iliustr.  
40. Iš būties vandenų, iš lemties šulinių : eilėraščiai / Genovaitė Žukauskaitė ; viršelio ir iliustracijų autorė Reda Konovalovienė. – Jonava : Jonava, 1996. – 83 p. : iliustr.  
41. Nakties gaudesys : eilėraščiai / Henrika Aušrienė ; viršelio ir iliustracijų autorė Reda Konovalovienė. – Jonava : Jonava, 1996. – 91 p. : iliustr. 
42. Dzūkas Žemaitijoje : publicistika ir laiškai / Albinas Klizas. – Jonava : Jonava, 1996. – 99 p. : iliustr. 
43. Tu ateini : eilėraščiai / Valė Garbačauskaitė ; viršelio ir iliustracijų autorė Reda Konovalovienė. – Jonava : Jonava, 1996. – 75 p. : iliustr. 
44. Eiliuota proza apie meilę, draugus ir priešus / Kostas Bareikis. – Jonava : Jonava, 1996. – 78 p. 
45. Iš to paties žvaigždyno : memuarai / Marija Macijauskienė. – Jonava : Jonava, 1996. – 143 p. : nuotr.
46. Žalias šilas : eilėraščiai / Antanas Ridikas ; [viršelio ir iliustracijų autorė Reda Konovalovienė]. – Jonava : Jonava, 1996. – 79 p. : iliustr. 
47. Nematytos dienos : eilėraščiai / Alfonsas Kalnietis ; [viršelio ir iliustracijų autorė Reda Konovalovienė]. – Jonava : Jonava, 1996. – 67 p. : iliustr. 
48. Gyvenimo upė : eilėraščiai, novelės, publicistika / Amelija Vyšniauskienė-Miltenienė ; viršelio ir iliustracijų autorė Reda Konovalovienė. – Jonava : Jonava, 1996. – 115 p. : iliustr. 
49. Altorium būti sutinku : eilėraščiai / Stepas Zapustas ; [viršelio ir iliustracijų autorė Reda Konovalovienė]. – Jonava : Jonava, 1996. – 95 p. : iliustr.  
50. Dainų diena : eilėraščiai / Nijolė Labuckaitė-Bielinienė ; [viršelio ir iliustracijų autorė Reda Konovalovienė]. – Jonava : Jonava, 1996. – 83 p. : iliustr.  
51. Protėviai šaukia : publicistika / Vaclovas Šiupaila ; [dailininkas Vytautas Žilius]. – Jonava : Jonava, 1996. – 119 p. 
​​Esame dzūkai : eilėraščiai ir proza : [almanachas] / [viršelių ir iliustracijų autorius Petras Čerkelis ; redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Jonava, 1997. – 127 p. : iliustr., portr.
​52. Po tuo dangum : rinktinė, eilėraščiai, laiškai, dokumentinė apybraiža / Petras Zablockas ; [viršelis ir iliustracijos Valės Kazėnaitės-Zablockienės]. – Jonava : Jonava, 1997. – 279, [1] p. : iliustr., portr. 
53. Sodžius be ramybės : apsakymai / Ignas Viržintas ; [viršelio ir iliustracijų autorė Reda Konovalovienė]. – Jonava : Jonava, 1997. – 119, [1] p. : iliustr. 
54. Jonavos Jeronimo Ralio vidurinė mokykla : [mokyklos istorija]. – Jonava : Jonava, 1997. – 31, [2] p., įsk. virš. : iliustr. 
55. Dienos ir būsenos : eilėraščiai / Anastazija Pečkaitienė ; [iliustracijų autorė Anastazija Pečkaitienė]. – Jonava : Jonava, 1997. – 91, [1] p. : iliustr. 
56. Viltis ir likimas : satyra ir lyrika, 1946-1993 : rinktinė / Viktoras Junkaitis ; [sudarė Aleksas Dabulskis]. – Jonava : Dobilo l-kla Jonava, 1997. – 135 p. : portr. 
57. Laiškai laikui : eilėraščiai / Nijolė Masteikaitė ; [iliustracijų autorė Lolita Rūgytė]. – Jonava : Jonava, 1997. – 50, [1] p. : iliustr. 
58. Gyvenimas duobėj : beletrizuoti atsiminimai / Jonas Dauguvietis ; [viršelio ir iliustracijų autorė Reda Konovalovienė]. – Jonava : Jonava, 1997. – 263 p. : iliustr. 
59. Mėlynos kryžkelės : eilėraščiai / Gediminas Sapetka ; [iliustracijos Redos Konovalovienės]. – Jonava : Dobilo l-kla Jonava, 1998. – 115 p. : iliustr.  
60. Amžiaus kalinys : eilėraščiai / Mindaugas Plokštys ; Dzūkas Lietuvoje : anekdotai ; Jonas Gediminas Plokštys ; [viršelio ir iliustracijų autorė Reda Konovalovienė]. – Jonava : Jonava, 1998. – 119, [1] p. : iliustr., portr. 
61. Prie Kražantės : apybraižos / Amelija Vyšniauskienė-Miltenienė ; [iliustracijų autorė Reda Konovalovienė]. – Jonava : Jonava, 1998. – 138 p. : iliustr. 
62. Likimai : publicistika / Albinas Klizas ; [iliustracijos Redos Konovalovienės]. – Jonava : Jonava, 1998. – 99 p. : iliustr. 
63. Kaimo teisėjo eilės : eilėraščiai / Justinas Jaksebaga. – Jonava : Jonava, 1998. – 127, [1] p. 
64. Takas : Tauragės rajono „Vakarutės“ klubo almanachas : eilėraščiai / [sudarė Ramunė Paleikaitė]. - Jonava : UAB „Dobilo" leidykla „Jonava", 1998. – 127, [1] p. 
65. Angelo plunksna : eilėraščiai ir proza : Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narių kūrybos almanachas / [sudarytoja Ramunė Palekaitė]. – Jonava : Jonava, 1998. – 131, [1] p. : iliustr. 
66. Sąžinės svetys : rinktinė, eilėraščiai / Zigmas Pavilonis ; [viršelis ir iliustracijos Redos Konovalovienės]. – Jonava : Jonava, 1998. – 131 p. : iliustr. 
67. Į pačią širdį : eilėraščiai / Marija Macijauskienė ; [viršelio ir iliustracijų autorė R. Konovalovienė]. – Jonava : Jonava, 1998. - 63, [1] p. : iliustr. 
68. Senajame kaime : proza / Antanas Ridikas. – Jonava : Jonava, 1998 – 139, [1] p. 
​69. Šimtametėj laiko juostoj : arti žmogaus ir žemės : straipsnių ir atsiminimų rinkinys [apie Joniškėlio aukštesniąją žemės ūkio mokyklą / sudarytojai Albinas Kazlauskas, Julikas Simonaitis]. – Jonava : Jonava, 1999. – 191, [1] p. : iliustr.
​70. Į saulutę skaisčią / Amelija Vyšniauskienė-Miltenienė ; iliustracijos Kęstučio Zuikausko. – Jonava : UAB „Dobilo" leidykla „Jonava", 1999. – 16,[2]p. : iliustr. 
​71.  Skardis : apysaka / Lilija Gustienė. – Jonava : Jonava, 1999. – 86, [2] p. 
​72. Geltonas autobusas : apsakymai / Izabelė Stašiauskienė ; iliustr. Reda Konovalovienė. – Jonava : UAB „Dobilo" leidykla „Jonava“, 1999. – 112 p. : iliustr.
​73. Basas per gruodą : atsiminimai apie tremtį ir straipsniai apie lietuvių ir rusų rašytojus / Zigmas Pavilonis. – Jonava : Jonava, 1999. – 94, [2] p. : iliustr. 
​74. Senojo Juozapo vakaras : rinktinė : atsiminimai, pjesės, eilėraščiai / Leonardas Matuzevičius. – Jonava : Jonava, 1999. – 226, [1] p. 
​75. Po šiaurės dangum : eilėraščių rinktinė / Stasys Daunys. – Jonava : Jonava, 1999. – 169, [3] p. 
​76. Trykšta skaidrūs šaltinėliai : eilėraščiai / Jonas Dauguvietis ; [iliustracijų autorė Reda Konovalovienė]. – Jonava : Jonava, 2000. – 123, [1] p. : iliustr. 
77. Erdvė dvasiai : publicistika / Amelija Vyšniauskienė-Miltenienė. – Jonava : UAB „Dobilo" leidykla „Jonava", 2000. – 138,[2] p. : iliustr.  
78. Undinėlė : legendos / Aldona Klimavičienė ; [iliustracijos Redos Konovalovienės]. – Jonava : Jonava, 2000. – 106, [1] p. : iliustr. 72. 
79. Pasiilgau... : eilėraščiai / Rūta Irena Valeckienė. – Jonava : Jonava, 2000. – 126, [1] p. : iliustr. 
​80. Lyg visa Lietuva : memuarai / Marija Macijauskienė. – Jonava : Jonava, 2000. – 227, [1] p. : iliustr., portr.
81. Mintys iš archyvo : eilėraščiai / Ona Budzilaitė ; [iliustracijų autorė Reda Konovalovienė]. – Jonava : Jonava, 2000. – 82, [1] p. : iliustr. 
​82. Puoselėti viltį... : miniatiūros, epigramos, satyriniai eilėraščiai / Idalija Stankienė, Edvardas Stankus ; [iliustracijų autorė Reda Konovalovienė]. – Jonava : Jonava, 2000. – 59, [1] p. : iliustr.
​83. Lūžęs meldas : eilėraščiai / Birutė Lengvenienė. – Jonava : Jonava, 2000. – 231, [1] p. 
​84. Gilus ruduo : eilėraščių rinktinė / Alfonsas Kalnietis. – Jonava : Jonava, 2000. – 123, [1] p. 
​85. Nepamiršk savęs : eilėraščiai / Laimutė Tumosaitė-Undraitienė. – Jonava : Jonava, 2000. – 71, [1] p. : iliustr. 
86. Gyvenime lieka tik tiek... : eilėraščiai / Birutė Silevičienė ; [iliustracijų autorė Reda Konovalovienė]. – Jonava : Jonava, 2000. – 111, [1] p.
87. Pagirių aidai : eilėraščiai / Antanas Ridikas ; [piešiniai Redos Konovalovienės]. – Jonava : Jonava, 2000. – 123, [1] p. : iliustr. 
​88. Pražydo rytmečiu žara : eilėraščiai / Zina Kliaugaitė-Šarkienė ; [Ingos Čepanonienės piešiniai]. – Jonava : Jonava, 2000. – 90, [1] p. : iliustr.
​89. Atveriu širdį : eilėraščiai / Nedas Jurčius. – Jonava : Jonava, 2000. – 155, [1] p. 
​90. Į savo žodį : Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Panevėžio skyriaus kaimo rašytojų poezijos almanachas / [sudarytoja Vida Sereikienė]. – Jonava : Jonava, 2000. – 135, [1] p. : portr.
​91.  Žalioji rūtelė : liaudies dainų poema : lietuvių tautos lyrinis valstiečių šeimos epas / Vytautas Naraškevičius ; [iliustracijų autorė Reda Konovalovienė]. – Jonava : Jonava, 2000. – 391, [1] p. : iliustr.
​​92.  Išleiskim širdį pasivaikščiot... : eilėraščiai ir proza : Lietuvos invalidų draugijos Jonavos skyriaus literatų kūrybos almanachas / [almanachui eilėraščius ir prozą surinko Violeta Neimontaitė ; iliustracijų autorės Svajūnė Gritkuvienė, Laura Truikienė, Jūratė Urnikienė]. – Jonava : Jonava, 2000. – 123, [1] p. : iliustr., portr. 
​​93. Tik vieneri metai : kai kurios gyvenimo ir tremties akimirkos / Juozas Arlauskas. – 2-as papild. leid. – Jonava : Jonava, 2000. – 49, [2] p. : iliustr. 
​94. Kalėdų atvirukas, arba Ar nesušalai, Seneli? : kalėdiniai ir naujametiniai eilėraščiai vaikams / Birutė Lengvenienė ; [iliustracijos Sauliaus Laurinaičio]. – Jonava : Jonava, 2000. – 47, [1] p. : iliustr.
95. Vingio šauksmas : eilėraščiai / Birutė Silevičienė ; [iliustracijų autorė Reda Konovalovienė]. - Jonava : Jonava, 2000 (Vilnius : Dumsa). - 91, [1] p. : iliustr. 
96. Sūkuriai : publicistika / Albinas Klizas. – Jonava : Jonava, 2000. – 131, [1] p. 
​97. Vasaros bučiniai : eilėraščiai / Antanas Bučys. – Jonava : Jonava, 2000. – 55, [1] p. 
98. Deivės Medeinės kalva : eilėraščiai / Vilija Kalvaitytė-Mickienė ; [karpiniai Rūtos Čeledinienės]. – Jonava : Jonava, 2000. – 75, [1] p. : iliustr., portr.  
99. Kol gyvas : novelės, miniatiūros ir legendos / Jonas Mačianskas ; [iliustracijų autorė Reda Konovalovienė]. – Jonava : Jonava, 2000. – 94, [1] p. : iliustr. 
​100. Čiobrelių šlaitas : eilėraščiai / Emilija Milevičienė. – Jonava : Jonava, 2000. – 57, [3] p. : iliustr. 
​101. Kiškis būgnininkas : eilėraščiai vaikams / Jadvyga Jonikienė. – Jonava : Jonava, 2001. – 51, [1] p.
​102. Raidžių šokis : nuspalvink / Amelija Vyšniauskienė-Miltenienė ; [piešiniai Daivos Vyšniauskaitės, Aivaro Vyšniausko]. – Jonava : Jonava, 2001. – 30, [1] p. : iliustr.  
103. Sėkmės akimirkos : Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Šiaulių skyriaus almanachas / [sudarytojas Vaclovas Bražas]. – Jonava : Jonava, 2001. – 55, [1] p. : portr.
​104. Lietaus dvasia... : Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ almanachas : eilėraščiai ir proza / [sudarytoja Adelė Daukantaitė-Šeškauskienė ; iliustracijos Arnoldo Kalniko, Marytės Šakočiuvienės]. – Jonava : Jonava, 2001. – 124, [1] p., įsk. virš. : iliustr.
​105.  Krepšinis: y-ga-ga : humoreskos / Birutė Lengvenienė ; [iliustracijos Sauliaus Laurinaičio]. – Jonava : Jonava, 2001. – 179, [1] p. : iliustr. 
106. Kai pražydo alyvos... : eilėraščiai / Stefanija Matutytė-Gribauskienė. – Jonava : Jonava, 2001. – 99, [1] p. 
​107. Neatskleistas lapas : eilėraščiai / Ona Sigulda Valužienė. – Jonava : Jonava, 2001. – 95, [1] p.
108.  Verkianti žvakė : eilėraščiai / Birutė Silevičienė ; [iliustracijos Redos Konovalovienės]. - Jonava : Jonava, 2001. – 91, [1] p. : iliustr. 
​109. Ak! : eilėraščiai / Z. Zinkus. – Jonava : Jonava, 2001. – 103, [1] p. 
​110. Kad nepavargtų dvasios šiluma : eilėraščiai / Nijolė Masteikaitė ; [dailininkė Lina Endriukaitienė]. – Jonava : Jonava, 2001. – 61, [3] p. : iliustr. 
​111. Mano geroji draugė ragana : publicistika / Ilona Linkevičienė ; [iliustracijos autorės]. – Jonava : Jonava, 2001. – 85, [3] p. : iliustr. 
​112. Gandras manekenas : eilėraščiai ir pasakaitės iš paukštelių gyvenimo / Birutė Lengvenienė ; [iliustracijos Sauliaus Laurinaičio]. – Jonava : Jonava, 2001. – 47, [1] p. : iliustr. 
113. Kad nepaklystume... : publicistika / Juzefa Ramanauskaitė. – Jonava : Jonava, 2001. – 119, [1] p. : iliustr. 
114. Rietavo poetukai : moksleivių almanachas : eilėraščiai / [sudarytoja Daiva Norvilienė]. – Jonava : Jonava, 2002. – 95, [1] p. : portr. 
115. Trokštu tylos : eilėraščiai / Teresė Rimulaitytė. – Jonava : Jonava, 2002. – 87, [1] p. : iliustr. 
116. Vienu sparnu : eilėraščiai / Birutė Lengvenienė ; [dailininkas Arnoldas Kalnikas]. – Jonava : Jonava, 2002. – 231, [1] p. : iliustr. 
117. Laiko smiltys : eilėraščiai / Zigmas Pavilonis ; [iliustracijos Redos Konovalovienės]. – Jonava : Jonava, 2002. – 83, [1] p. : iliustr. 
​118. Po aukštus kalnus vaikščiojau... : memuarai / Marija Macijauskienė. – Jonava : Jonava, 2002. – 303, [1] p. : iliustr. 
​119. Varduvos vingiuose : Sedos literatų klubo „Varduva“ almanachas : eilėraščiai / [sudarytoja Irena Prialgauskaitė-Želvienė ; iliustratorė Reda Konovalovienė]. – Jonava : Jonava, 2002. – 99, [1] p. : iliustr., portr. 
120. Aš su tavim, žmogau! : eilėraščiai / Elena Dekaminavičienė. – Jonava : Jonava, 2002. – 111, [1] p.​ 
121. Kaime pas senelę : eilėraščiai / Marija Inkrataitė-Blažulionienė ; [apipavidalintoja Reda Konovalovienė]. – Jonava : Jonava, 2002. – 59, [1] p. : iliustr. 
​122. Kvepia žemė : eilėraščiai / Goda Janonytė-Jankauskienė. – Jonava : Jonava, 2002. – 98, [1] p.
123. Šaknim į viršų : eilėraščiai / Ona Jankauskienė ; [Marijos Blažaitytės karpiniai]. – Jonava : Jonava, 2002. – 99, [1] p. : iliustr. 
​124. Laiko tėkmė : eilėraščiai / Antanina Klimaitienė. – Jonava : Jonava, 2002. – 95, [1] p.
​125. Nuo saulėtekio iki saulėlydžio : eilėraščiai / Bronė Savickienė. –Jonava : Jonava, 2002. – 107, [1] p. 
​126. Pro juodus akinius : eilėraščiai / Alfonsas Kalnietis. – Jonava : Jonava, 2002. – 107, [1] p.
127. Beržų laukimas : eilėraščiai : rinktinė / Sofija Šviesaitė. – Jonava : Jonava, 2002. – 199, [1] p. 
​128. Skiautelė, skiautinėlis, skiautinys : trumpa skiautinių istorija, atlikimo technika, siuvimo būdai, patarimai pradedantiesiems / Goda Janonytė-Jankauskienė. – Jonava : Jonava, 2003. – 59, [1] p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 57 (10 pavad.).
​129. Saulė neria skarą : eilėraščiai : trumpos skaičiuotės linksmiems vaikučiams / Birutė Lengvenienė ; [dailininkas Tomas Vasilkevičius]. – Jonava : Jonava, 2003. – 35, [1] p. : iliustr.
​130. Išganymo takas : giesmynas : eilėraščiai, pavirtę malda / Janina Butnorienė. – Jonava : Jonava, 2003. – 63, [1] p. : iliustr., gaid.
131. Pasižvalgymai pro metų slinktį : memuarai / Zigmas Pavilonis. – Jonava : Jonava, 2003. – 87, [1] p. 
​132. Ošiantys beržai : eilėraščiai / Vaclovas Volkus. – Jonava : Jonava, 2003. – 131, [1] p. : portr. 
​133. Po palaimos ranka : eilėraščiai / Ona Jankauskienė ; [karpiniai Marijos Blažaitytės]. – Jonava : Jonava, 2003. – 83, [1] p. : iliustr. 
​134. Metų tėkmė : eilėraščiai / Antanas Enčius ; [autoriaus iliustracijos]. – Jonava : Jonava, 2003. – 99, [1] p. : iliustr.
​135. Tolimos žvaigždės : eilėraščiai ir maldos / Ona Šliažaitė ; [iliustracijų autorė Ramunė Palekaitė]. – Jonava : Jonava, 2003. – 95, [1] p. : iliustr.
136. Pamokos daržinėje : pjesė, apysaka / Virginijus Bielskis. – Jonava : Jonava, 2003. – 55, [1] p. 
​137. Kunigas Dievo ir žmogaus tarnyboje / Mykolas Krupavičius. – Chicago (Ill.) : Lietuviškos knygos klubas, 1961. –
138. Žemės vaisiai : istorinė publicistika apie Panevėžio rajono, Velžio seniūnijos, Dembavos kaimo bendruomenės įsikūrimo pradžią / Vidutė Emilija Sereikienė. – Jonava : Jonava, 2003. – 179, [1] p. : iliustr., faks. – Bibliogr.: p. 177 (10 pavad.).
​139. Nuo Kaniūkų aukštumų : [eilėraščiai, proza] / Julius Jurevičius. – Jonava : Jonava, 2004. – 87, [1] p. : iliustr., portr. 
​140. Berniukų imtynės : nuotykių apysaka / Virginijus Bielskis. – Jonava : Jonava, 2004. – 59, [1] p. 
​141. Nusileido saulužėlė : dainos vaikams / Jadvyga Jonikienė. – Jonava : Jonava, 2004. – 47, [1] p. 144. 
​142. Mano medis : eilėraščiai / Ona Budzilaitė. – Jonava : Jonava, 2004. – 51, [1] p. 
​143.  Jausmų verdenė : eilėraščiai / Ona Jankauskienė ; [karpiniai Marijos Blažaitytės]. – Jonava : Jonava, 2004. – 95, [1] p. : iliustr.
​144. Stebiu pasaulį margą : eilėraščiai vaikams / Povilas Latvėnas ; [iliustratorė J. Aniūnienė]. – Jonava : Jonava, 2004. – 31, [2] p., įsk. virš. : iliustr.  
​145. Septintų metų ratai (3x7) : romanas / Genovaitė Čypaitė-Marčiauskienė. – Jonava : Jonava, 2004. – 135, [1] p. 
​146. Sielos fleita : eilėraščiai / Teresė Rimulaitytė ; [autorės piešinys]. – Jonava : Jonava, 2004. – 107, [1] p. : iliustr. 
​147. ​Žemyna : eilėraščiai / Krivaitė. – Jonava : Jonava, 2004. – 99, [1] p. – Tikroji aut. pavardė nenurodyta.
​148. Vakarėja : eilėraščiai / Marija Inkrataitė-Blažulionienė ; [iliustracijos autorės]. – Jonava : Jonava, 2004. – 155, [1] p. : iliustr. 
​149. Sugrįžimas : romanas / Pranciškus Šernas. – Jonava : Jonava, 2004. – 211, [1] p.
​150. Neklystanti Konstitucija : [apmąstymai] / Juzefa Ramanauskaitė. – Jonava : Jonava, 2004. – 92 p
151. Protėvių šviesos versmė : eilėraščiai / Vaclovas Volkus. – Jonava : Jonava, 2004. – 132 p. : iliustr.
152. Pamūšių sakmės : sakmės / Elzė Rauduvaitė. – Jonava : Jonava, 2004. – 222, [1] p. : iliustr. 
​153. Vieversių laukas : romanas / Elzė Rauduvaitė. – Jonava : Jonava, 2004. – 231 p.
​154.  Keliai ir likimai : apybraižos ir apsakymai / Vincas Korsakas. – Jonava : Jonava, 2004. – 127, [1] p.
​155. Septyni laipteliai : eilėraščių rinktinė / Vida Jankauskaitė-Sereikienė ; [vertė Richard Niedvares, Johanna Marie]. – Jonava : Jonava, 2005. – 191, [1] p. : portr. – Dalis gretut. teksto liet., angl.
​156. Tremtis vietoje : atsiminimai / Elzė Rauduvaitė. – Jonava : Jonava, 2004. – 251, [1] p. : iliustr. 
​157. Berniukų laikas : 4 dalių nuotykių drama-apysaka : (iš ciklo „Gėrio ir blogio susitikimai") / Virginijus Bielskis. – Jonava : Jonava, 2004. – 59, [1] p.
158. Dezertyras : memuarai / Stasys Kudirka ; [dailininkė Gintarė Markevičienė]. – Jonava : Jonava, 2005. – 87, [1] p. : iliustr.
​159. Gyvenimo spalvos : eilėraščiai / Jadzė Gaupšienė. – Jonava : Jonava, 2005. – 87, [1] p. : iliustr.
​160. Tauragės rajono klubas „Vakarutė“ : publicistika / [sudarytoja Aldona Ramunė Palekaitė]. – Jonava : Jonava, 2005. – 167, [1] p. : iliustr. – Virš. antr.: Vakarutė. – Turinyje aut. : ir K. Fedaravičius. 
​161. Velykos miške : eilėraščių ir spalvinimo knygelė vaikams / Amelija Vyšniauskienė-Miltenienė ; [Linos Mikalajūnaitės piešiniai]. – Jonava : Jonava, 2005. – 20, [2] p., įsk. virš. : iliustr. 
​162. Vabalų puota : eilėraščiai vaikams : spalvinimo knygelė / Ona Jankauskienė ; [Kęstučio Zuikausko piešiniai]. – Jonava : Jonava, 2005. – 27, [1] p. : iliustr. 
​163.  Ne vien tik pėdos : publicistika / Elena Dekaminavičienė. – Jonava : Jonava, 2005. – 107, [1] p. : iliustr.
​164. Ant gyvenimo slenksčio : prisiminimai / Irena Tamošaitienė ; [sudarytoja Aldona Ramunė Palekaitė]. – Jonava : Jonava, 2005. – 219, [1] p. : portr. 
​165. Mano Lietuva : eilėraščiai vaikams : spalvinimo knygelė / Marija Inkrataitė-Blažulionienė ; [piešiniai Kęstučio Zuikausko]. – Jonava : Jonava, 2005. – 43, [1] p. : iliustr.
​166. Paštininkai : publicistika / Pranciškus Šernas. – Jonava : Jonava, 2005. – 212 p. : iliustr.
​167. Metų lieptai : atsiminimai / Birutė Silevičienė. – Jonava : Jonava, 2005. – 75, [1] p. : iliustr.
​168. Būsime kartu : eilėraščiai / Vincas Korsakas ; [sudarytojas Vytautas Jonas Armonavičius]. – Jonava : Jonava, 2005. – 119, [1] p. 
​169.  Du kirveliai : eilėraščiai / Alfonsas Kalnietis. – Jonava : Jonava, 2006. – 95, [1] p.
​170. Kūčių nakties pasaka : eilėraščiai vaikams : spalvinimo knygelė / Ona Jankauskienė ; [iliustracijos Kęstučio Zuikausko]. – Jonava : Jonava, 2006. – 31, [1] p. : iliustr.
​171. Karklėnų senovės atspindžiai : kraštotyra / Janina Garbenienė. - Jonava : Jonava, 2006. – 203, [1] p. : iliustr., portr. – Bibliogr. sk. gale.
​172. Ant laiko bangų : eilėraščiai / Stasys Arbačiauskas. – Jonava : Jonava, 2006. – 63, [1] p. : iliustr. 
​173. Jau žinau, kuo būsiu : eilėraščiai vaikučiams / Birutė Lengvenienė ; [dailininkas Saulius Laurinaitis]. – Jonava : Jonava, 2006. – 23, [2] p., įsk. virš. : iliustr. 
​174. Gyvastėlių nerimas : tekstai vaikams / Ona Jankauskienė ; [iliustracijos Kęstučio Zuikausko]. – Jonava : Jonava, 2006. – 39, [1] p. : iliustr. 
​175. Po akmeniu pakastas berniukas : drama-apysaka / Virginijus Bielskis. – Jonava : Jonava, 2006. – 66, [1] p. 
​176. Vitadonija : romanas / Krivaitė. – Jonava : Jonava, 2006. – 191, [1] p. – Tikroji aut. pavardė nenurodyta. 
​177. Baltųjų kalijų žiedai : atsiminimai / Birutė Silevičienė. – Jonava : Jonava, 2006. – 71, [1] p. : portr. 
​178. Krypu vypu : eilėraščiai vaikams / Marija Blažaitytė ; [iliustracijos Kęstučio Zuikausko]. – Jonava : Jonava, 2006. – 30, [1] p. : iliustr. 
​179. Tęsias pasaka be galo : trumpos eiliuotos pasakos / Zigmas Pavilonis. – Jonava : Jonava, 2006. – 71, [1] p.
​180. Grybų rūpesčiai : scenos vaizdelis / Ona Jankauskienė ; [iliustracijos Kęstučio Zuikausko]. – Jonava : Jonava, 2006. – 35, [1] p. : iliustr. 
​181. AK : UAB „Lom Baltic“ kalendorius / Z. Zinkaus tekstai apie mėnesius ir eilėraščiai ; [sudarytoja Zita Ožalinskienė]. − Jonava : Jonava, 2007. − 111, [1] p. − Virš. aut. nenurodyta. − Tikroji aut. pavardė Zita Ožalinskienė. – Sonetai „Metai“ ir „Tryliktas“ / Kostas Fedaravičius. – P. 6, 102.
​182.  Šviesulys lange : eilėraščiai / Marija Blažaitytė ; [autorės karpiniai]. – Jonava : Jonava, 2007. – 107, [1] p. : iliustr. 
​183. Paskui saulę : eilėraščiai / Albinas Šerelis. – Jonava : Jonava, 2007. – 103, [1] p. : portr. 
​184. Jurginai žydi rudenį : eilėraščiai / Vaclovas Volkus ; [sudarytojas Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Jonava, 2007. – 132 p. 
​185. Ypatingas berniukas Joris : penkių dalių nuotykių drama-pasaka-apysaka iš ciklo „Gėrio ir Blogio susitikimai“ / Virginijus Bielskis. – Jonava : Jonava, 2007. – 67, [1] p. 
​186. Aktoriaus kelias / Michailas Čechovas ; iš rusų kalbos vertė Algirdas Radvilavičius. – Jonava : Jonava, 2007. – 139, [1] p. ; – Orig. antr.: Путь актёра. 
​187. Legendos ir padavimai : [eilėraščiai] / Vaclovas Bražas. – Jonava : Jonava, 2007.
​​188. Savos saulės spindesys : eilėraščiai / Julijonas Kęstutis Malinauskas. − Jonava : Jonava, 2007. − 95, [1] p.
​189. Likimai : artimųjų prisiminimai, pasakojimai ir laiškai apie būtinojoje karinėje tarnyboje žuvusius ir sužalotus Biržų krašto jaunuolius / Gražina Dagytė ; [sudarytoja Stanislava Grigaravičienė ; Biržų rajono kareivių motinų sąjunga]. – Jonava : Jonava, 2007. – 147, [1] p. : portr. 
​190. Pažvelk į mane, lietau... : eilėraščiai / Laimutė Tumosaitė-Undraitienė. – Jonava : Jonava, 2007. – 79, [1] p. 
​191. Pažiūrėk : eilėraščiai / Julijonas Kęstutis Malinauskas. – Jonava : Jonava, 2007. – 83, [1] p. 
​192. Amžinybės šešėlyje : eilėraščiai / Irena Tamošaitienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2007. – 123, [1] p. 
​193. Raudoni stulpai ant dangaus švytėjo : publicistika / Jonas Kirlys. – Jonava : Jonava, 2007. – 239, [1] p. 
​194. Paliesk pavasarį delne : eilėraščiai / Alfredas Vinciūnas. – Jonava : Jonava, 2007. – 119, [1] p. 
​195. Praėję ne veltui dešimtmečiai : publicistika / Stasys Gentvilas. – Jonava : Jonava, 2008. – 242, [1] p. : iliustr. 
​196.  Apie aktoriaus techniką / Michailas Čechovas ; iš rusų kalbos vertė Algirdas Radvilavičius. – Jonava : Jonava, 2008. – 143, [1] p. : portr. – Orig. antr.: О технике актера. – Bibliogr.: p. 143 (4 pavad.). 
​197. Peržengti save : eilėraščiai / Teresė Rimulaitytė. – Jonava : Jonava, 2008. – 119, [1] p.
198. Vestuvių nebus... : proza / Birutė Silevičienė. – Jonava : Jonava, 2008. – 107, [1] p.
​199. Sausuva : modernios pasakos ir paprastos eilės vaikams / Ladzius Ojius. – Jonava : Jonava, 2008. – 130, [1] p. – Tikroji aut. pavardė Vladas Kazlauskas.
200. Visatos darna : eilėraščiai / Ona Jankauskienė ; [karpiniai Marijos Blažaitytės]. – Jonava : Jonava, 2008. – 99, [1] p. : iliustr. 
​201. Miesto laiko ženklai : legendiniai ir istoriniai Šiauliai : eilėraščiai / Vaclovas Bražas. – Jonava : Jonava, 2008. – 51, [1] p. 
​202. Mūsų širdys : eilėraščiai, dainos / Stasys Liutvinavičius ; [iliustracijos Renatos Lymontaitės]. – Jonava : Jonava, 2008. – 79, [1] p. : iliustr. – Skiriama Veliuonos mokyklos 500-mečiui.
​200. Vinco Korsako gyvenimas ir kūryba : straipsniai, prisiminimai, eilėraščiai, dokumentai... / Vytautas Armonavičius. – Jonava : Jonava, 2008 . – 123, [1] p. : iliustr., faks., portr. 
201. Man dar vieno pavasario trūksta : eilėraščiai / Jonas Dauguvietis. – Jonava : Jonava, 2008. – 103, [1] p.
​202. Prisipažinimai : eilėraščiai / Irena Tamošaitienė. – Jonava : Jonava, 2008. – 83, [1] p.
203. ​Žengiant per slenkstį : eilėraščiai / Vida Janauskaitė-Sereikienė. – Jonava : Jonava, 2008. – 131, [1] p. : portr., nat.  
​204.  Akys Kryžių kalne : romanas / Regina Sacevičiūtė-Karaznevičienė. – Jonava : Jonava, 2009. – 83, [1] p.
​205. Kraujas, šaukiantis aistras : romanas, eilėraščiai / Julijonas Kęstutis Malinauskas. – Jonava : Jonava, 2009. – 171, [1] p.
​206. Broliai ir sesės... : publicistika / Aldona Mažuikienė. – Jonava : Jonava, 2009. – 96 p. : iliustr.
207. Pasitaiko apsirikti, bet už tai nereikia pykti : eiliuota pasakaitė / Birutė Lengvenienė ; [dailininkas Saulius Laurinaitis]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2009. – 39, [1] p. : iliustr.
​208. Žemėj Lietuvos : eilėraščiai / Marija Inkrataitė-Blažulionienė. – Jonava : Jonava, 2009. – 151, [1] p. – Skirta Lietuvos vardo tūkstantmečiui pažymėti.
209. Paverskim Lietuvą dainuojančia šalim : eilėraščiai / Jonas Kirlys. – Jonava : Jonava, 2009. – 150 p.
210. Kas stipresnis : eilėraščiai / Jadvyga Šimkienė-Tautkevičiūtė. – Jonava : Dobilas, 2009. – 107, [1] p.
211. Lyduokiai prisiminimų rūke : publicistika / Albinas Šerelis. - Jonava : Dobilo leidykla, 2009. - 75, [1] p. : iliustr., faks.
212. Čia tavo namai : proza / Birutė Silevičienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2009. – 83, [1] p. 
213. Veliuonos Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia : kraštotyra / Stasys Liutvinavičius. – Jonava : Dobilo leidykla, 2009. – 15, [1] p. – Virš. aut. nenurodytas.
214. Laiko pulsas : eilėraščiai / Pranciškus Karosas. – Jonava : Dobilo leidykla, 2009. – 103, [1] p.
215. Žingsnių aidas : eilėraščiai / Jadvyga Šimkienė-Tautkevičiūtė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2009. – 147, [1] p.
216. Sielos duona : eilėraščiai / Stefanija Matutytė-Gribauskienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2009. – 99, [1] p. : iliustr.
217. Poezija ir Klėja : eilėraščiai / Vaclovas Bražas. – Jonava : Dobilo leidykla, 2009. – 78, [1] p.
218. Rudens taku... : eilėraščiai, publicistika / Birutė Silevičienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2009. – 127, [1] p.
219. Širdim palytėta : eilėraščiai / Aldona Valterienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2009. – 95, [1] p. 
220. Pražystam lino žiedeliu : eilėraščiai / Vilija Kalvaitytė-Mickienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2009. – 95, [1] p.
221. Išbarstyti žodžiai : esė, eilėraščiai, miniatiūros, romansai / Leokadija Norbutienė-Mockienė ; [autorės iliustracijos]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2009. – 91, [1] p. : iliustr.
222. Mintis – vairas : publicistika : Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui / Vida Janauskaitė-Sereikienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2009. – 127, [1] p. : iliustr.
223. Šaknys : publicistika [apie popiežių Joną Paulių II ir jo motinos lietuvišką kilmę] / Sofija Šviesaitė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2009. – 347, [1] p. : iliustr., faks., geneal. schem., portr. – Bibliogr.: p. 345 (9 pavad.)
Gėris įsikūnija įsčiose : fantastinė nuotykių apysaka / Virginijus Bielskis. – Jonava : Dobilo leidykla, 2010-. - d. ; 21 cm 224. D. 1 : Gėriui pagimdyti. – 2010. – 127, [1] p. 225. D. 2 : Ir vėl Arminas... – 2010. – 47, [1] p. 226. D. 3-5. Ištikimas gėriui; Nepamirškime gėrio; Berniukai mėlynomis kelnėmis. – 2011. – 127, [1] p. – Kn. taip pat: Vingiuotas kelias į gėrį / Kostas Fedaravičius, p. 125. 227. Prie gintaro krantų : eilėraščiai / Emilija Šarauskaitė-Virbukienė ; [iliustracijos Donato Šarausko]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2010. – 178, [2] p. : iliustr.
228. Gyvenimas meilei : eilėraščiai, miniatiūros, epigramos / Stasė Steponaitytė-Stačiulauskienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2010. – 63, [1] p. 
​229. Kai krinta žvaigždės : eilėraščiai / Salomėja Aleksandraitė-Mikelaitienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2010. – 63, [1] p. 
​230. Pilko vilko metai : humoreskos / Antanas Žemgulis ; [dailininkė Joana Lukienė]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2010. – 194, [1] p. : iliustr. 
​231. Erškėčio šviesoje... : Leonardo Matuzevičiaus kūrybos analizė / Elena Dekaminavičienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2010. – 115, [1] p. – Bibliogr.: p. 114-115. 
​232. Žodžiai iš kaimo : [eilėraščiai] / Stasys Liutvinavičius. – Jonava : Dobilo leidykla, 2010. – 55, [1] p. 
​233. ​Po vyturių skliautu : eilėraščiai / Marija Blažaitytė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2010. – 63, [1] p.  
234. Tėviškės aidai : eilėraščiai / Ona Jankauskienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2010. – 62, [1] p. 235. Sūnaus dovana : eilėraščiai, dainos / Stasys Liutvinavičius. – Jonava : Dobilo leidykla, 2010. – 91, [1] p.
236.  Esi, kas esi : eilėraščiai / Vida Janauskaitė-Sereikienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2010. – 95, [1] p. 
​237. Širdimi apkabinu metų tekėjimą… : atsiminimai, eilėraščiai, laiškai / Birutė Silevičienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2010. – 121, [1] p. : iliustr. – Turinyje aut. ir Kostas Fedaravičius.
238. Siūlėta marška : eilėraščiai / Marija Bučkienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2010. – 63, [1] p. 239. ​Pakeisti likimai : romanas / Regina Sacevičiūtė-Karaznevičienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2010. – 211, [1] p. 240. Pilnatyje : miniatiūra, eilėraščiai / Reda Riepšaitė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2011. – 29, [1] p. 241. Kai džiūgauja dienos : eilėraščiai / Ona Jankauskienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2011. – 63, [1] p. 242. Susitiksime, šaknimis susipinsime... : proza / Birutė Silevičienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2011. – 113, [1] p. 243. Apsvaiginti kedrų sula : proza, eilėraščiai / Julijonas Kęstutis Malinauskas. – Jonava : Dobilo leidykla, 2011. – 186, [2] p. 244. Žemė – žmogaus kentėjimų pakalnė... : atsiminimai [apie poetą Joną Kirlį ir jo] laiškai / Birutė Silevičienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2011. – 135, [1] p. 
​245. Nuo Stoškų iki Tupikų : genealoginės apybraižos / Nijolė Balsytė-Pocienė. – Patais. ir papild. leid. – Jonava : Dobilo leidykla, 2011. – 211, [1] p. : iliustr., faks., portr., žml. – Bibliogr.: p. 208 (24 pavad.).
246. Širdim palytėta : eilėraščiai / Aldona Valterienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2011. – 96 p. 
​247. Mano lyra : [eilėraščiai] / Vaidutė Kučinskaitė-Brazienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2011. – 166, [2] p. : iliustr. 
​248. Lediniai laiptai : eilėraščiai / Janina Parutienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2011. – 99, [2] p. 
​249. Sutemos stiklo akyse : eilėraščiai / Marija Bučkienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2011. – 149, [1] p. 
250. Palietos spalvos : eilėraščiai / Laimutė Tumosaitė-Undraitienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2011. – 63, [1] p. : portr. 251. Frančeska da Rimini : proza : laisvas vertimas iš slavų kalbos / Dantė ; vertė Regina Sacevičiūtė-Karaznevičienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2012. – 35, [1] p. 252. Vyno dėmė ; Angelas Gulbelė : poezija, proza / Regina Sacevičiūtė-Karaznevičienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2012. – 37, [1] p. 253. Likimų paletė : eilėraščiai / Monika Kvietkauskaitė-Kačinskienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2012. – 99, [1] p. 254. Gyvenimo karuselė : eilėraščiai ir proza / Elena Pauliukevičienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2012. – 147, [1] p. : iliustr. 255. Kakta sienos nepramuši : eilėraščiai / Petras Miliūnas. – Jonava : Dobilo leidykla, 2012. – 121, [1] p. 256. Upės Vilnelės seserys : lyriniai eilėraščiai / Valentina Jekateriničeva-Fatejeva ; iš rusų kalbos vertė Loreta Petraitytė-Žigienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2012. – 63, [1] p. 
​257. Laiko žirgai : eilėraščiai / Ona Jankauskienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2012. – 63, [1] p.
258. Skrydis virš gelmės ; Angelas po figmedžiu : novelės ir miniatiūros / Virginija Juciūnaitė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2012. – 115, [1] p. : iliustr., portr. – Virš. ir nugar. tik 1-oji antr. 
259. Išėjusiems ir esantiems : eilėraščiai / Vida Janauskaitė-Sereikienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2012. – 61, [1] p. – Dalis gretut. teksto liet., angl. 260. Ačiū Tau, gimtine... : eilėraščiai / Birutė Silevičienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2012. – 103, [1] p. 261. Moters žabangose : prozos rinktinė / Julijonas Kęstutis Malinauskas. – Jonava : Dobilo leidykla, 2012. – 190, [1] p. 262. Sulinkių pelkės ranka : 13 dalių eiliuota pasaka-vaidinimas vyresnio amžiaus vaikams / Marijona Birutė Kudulytė-Navakauskienė ; [iliustracijos: Valdas Musteikis, Karolina Jankevičiūtė, Modestas Musteikis]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2012. – 111, [1] p. : iliustr. 
​263. Nutrūkusi kaimo styga... : atsiminimai, eilėraščiai, laiškai, dokumentai, nuotraukos / Birutė Silevičienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2013. – 99, [1] p. : iliustr., faks., žml. 
​264. Gyvenimo gūsiuose : eilėraščiai / Marija Inkrataitė-Blažulionienė ; [iliustracijos Lilijos Blažulionytės]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2013. – 156 p. : iliustr.
265. ​Mirties įkaitai : romanas / Regina Sacevičiūtė-Karaznevičienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2013. – 127, [1] p. 
266. Berniukų vaišės : drama-apysaka / Virginijus Bielskis. – Jonava : Dobilo leidykla, 2013. – 87, [1] p. ​
267. Laikrodukas Tuksis : pasakos / Indrė Musteikytė ; [iliustracijų autorė Eglė Kielaitė]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2012. – 103, [1] p. : iliustr.
268. Išmintis – gyvybės duona : publicistika / Birutė Silevičienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2013. – 81, [1] p. 269. Baltais balandžiais suskridę… : eilėraščiai, vertimai / Birutė Silevičienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2014. – 127, [1] p. – Turinyje verstų eil. aut.: Artem Čanov, Valentina Jekateriničeva-Fatejeva, Liudmila Olifson-Cerenia, Nina Sorokina, Nikolaj Tiutiunnik. – Kn. taip pat: Birutės kūrybos grožis / Juozas Elekšis, p. 121-123 270. Kalbėjimas į tylą : eilėraščiai / Teresė Rimulaitytė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2011. – 119, [1] p. 271. Mano kaimas : beletrizuoti atsiminimai / Jonas Dauguvietis. – Jonava : Dobilo leidykla, 2014. – 84, [1] p. – Kn. taip pat: Apie autorių: p. 83-84.
​272. Visi pirštus į save lenkia : romanas / Stasys Ramanauskas. – Jonava : Dobilo leidykla, 2014. – 202, [1] p. Kn. taip pat: Redaktoriaus žodis / Kazimieras Alekna, p. 5. 268. 
273. Metų kronikos : trioletai / Vaclovas Bražas. – Jonava : Dobilo leidykla, 2014. – 46, [1] p. 270.
​274. ​Sutilpote sielos rūke… : eilėraščiai, [vertimai] / Birutė Silevičienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2014. – 95, [1] p. – Turinyje verstų eil. aut.: Liudmila Cerenia, Artiom Čanov.
275. Laiko atkarpos : eilėraščiai, proza / Danutė Makelienė ; [sudarytoja Eugenija Kranauskienė]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2014. – 111, [1] p. : iliustr. – Turinyje proza: Burtai ; Sniegena.
​276. Dainuoju Lietuvai : eilėraščiai / Marija Inkrataitė-Blažulionienė ; [iliustracijos Lilijos Blažulionytės]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2015. – 163, [1] p. : iliustr. – Kn. taip pat: Nepalaužta gyvenimo žiaurių vėtrų : Marijai Inkrataitei-Blažulionienei – 80: p. 156-159.
​277.  Ir žmogus turi savo medį : publicistika / Albinas Klizas. – Jonava : Dobilo leidykla, 2015. – 121, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Kn. taip pat: Veikli Gargždų krašto asmenybė : apie Albiną Klizą / Viktorija Eirošienė, p. 98-108. Atvykęs trumpam, liko visam laikui / Česlovas Kavarza, p. 109-117.
​278. Žvaigždėm nubertu taku : eilėraščiai / Salomėja Aleksandraitė-Mikelaitienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2015. – 127, [1] p. 
​279. Daraktorė Zuzana : romanas / Regina Sacevičiūtė-Karaznevičienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2015. – 126, [1] p. 
​280. Žydrųjų tolių vaikai : proza / Bronė Rudzevičiūtė-Vyšniauskienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2015. – 119, [1] p. 
​281. Tylos upė : [poetės ir prozininkės] Birutės Lengvenienės kūrybos apžvalga / Elena Dekaminavičienė ; Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga. – Jonava : Dobilo leidykla, 2015. –159, [1] p. : iliustr. – Elenos Ramoškaitės-Dekaminavičienės pagrindinių meno kūrinių sąrašas: p. 128 (10 pavad.). Birutės Lengvenienės bibliografija: p. 147-153. Bibliogr.: p. 155-157.
​282.  Dalia, arba Šalia gyvenimo : apysaka / Marija Bučkienė ; [Julijos Kopajevos piešiniai]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2015. – 146, [1] p. : iliustr. 
​283. Įkvėpta meilės : proza / Agnytė Barbora Paluckaitė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2015. – 63, [1] p. 
​284.  Kuždesiai piliakalniuose : eilėraščiai / Juozas Juozaitis ; [sudarytoja Elena Dekaminavičienė]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2016. – 255, [1] p. : iliustr., faks. 
​285. Gyvenimo vingiuose : eilėraščiai / Salomėja Aleksandraitė-Mikelaitienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2016. – 136, [1] p. : portr. 
​286. Saulėlydžio fone : atsiminimai, eilėraščiai / Antanas Banys. – Jonava : Dobilo leidykla, 2016. – 73, [1] p. : iliustr. 
287. Tėviškės atmintis : eilėraščiai / Marija Bučkienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2016. –123, [1] p.  
288. Lekavos žaltys : legendos / Marijona Birutė Kudulytė-Navakauskienė ; [nuotraukos Gitanos Lušienės, piešiniai Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijos mokinių]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2016. – 89, [1] p. : iliustr. 
​289. Sulinkių pelkės pilis : eiliuota pasaka-vaidinimas / Marijona Birutė Kudulytė-Navakauskienė ; [piešiniai Radviliškio rajono Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos moksleivių]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2016. – 113, [1] p. : iliustr. 
​290. Jausmo ir minčių blyksniai : proza, poezija, publicistika / Algirdas Radvilavičius. –Jonava : Dobilo leidykla, 2017. – 127, [1] p.
​291.  Perskaičiau knygą : publicistika / Elena Dekaminavičienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2017. – 233, [1] p. : faks. – Elenos Ramoškaitės-Dekaminavičienės pagrindinių meno kūrinių sąrašas: p. 231 (12 pavad.).
292. Svajonių versmėje : eilėraščiai / Julijonas Kęstutis Malinauskas. – Jonava : Dobilo leidykla, 2017. – 199, [1] p. 
​293. Neblaškoma vėjo : apmąstymai apie būtį, valgių receptai / Agnytė Barbora Paluckaitė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2017. – 121, [1] p. 
​294. Gyvenime, nebėk : eilėraščiai / Jadvyga Petronėlė Adomaitienė ; [iliustracijos Redos Konovalovienės]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2017. – 179, [1] p. : iliustr. 
​295. Į duris pabeldė gyvenimas : eilėraščiai / Leonas Mitkus. – Jonava : Dobilo leidykla, 2017. – 271, [1] p. 
​296. Mes išėjome ir einame : publicistika / Leonas Mitkus. – Jonava : Dobilo leidykla, 2017. - 177, [1] p. 297. Gyvena žmogus : lyrika / Stasys Liutvinavičius. – Jonava : Dobilo leidykla, 2018. – 45, [1] p. : iliustr. – Kn. taip pat: Apie knygos autorių: p. 42-43.
298. Dalytė : apysaka / Marija Bučkienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2018. – 47, [1] p. ​
299. Nuokalnėn rieduliu : proza, eilėraščiai / Julijonas Kęstutis Malinauskas ; [iliustracijos Aido Klimantavičiaus] ; Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga. – Jonava : [Dobilo leidykla] : Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga, 2018. – 106, [1] p. : iliustr. 
​ 
 Dalintis facebook
 Nusiųsti draugui
 Dalintis linkedin
 Dalintis google+
 Dalintis twitter
 Dalintis sms žinute
Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, biudžetinė įstaiga
Adresas: Žeimių g. 9, LT-55158, Jonava Telefonas/faksas: (8 349) 53 160 El. paštas: biblioteka@jonava.rvb.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas: 190313985
​Puslapio administratorius: info@jonbiblioteka.lt 


 DARBUOTOJAMS

 

© Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
© PigiosSvetaines.lt