Straipsnių knygose autorius

1. Nebijok atsigerti iš stirnos pėdos... : poezijos rinkinys / [parengė] Telšių literatų klubas „Šatrija“. – Jonava : Jonava, 1996. – 121, [1] p. : iliustr., portr. – Kn. taip pat: Kūrybos ugnelės atšvaitai / Kostas Fedaravičius, p. 4–5. 2. Ilgi nerimo metai : eilėraščiai / Ona Budzilaitė. – Jonava : Jonava, 1996. – 75 p. : iliustr. – Kn. taip pat: Kaip upelis ... / Kostas Fedaravičius, p. 71– 2.
​3. Atmink ir nuramink : eilėraščiai / Jadvyga Vainorienė ; [viršelio ir iliustracijų autorė Reda Konovalovienė]. – Jonava : Jonava, 1997. – 99 p. : iliustr. – Kn. taip pat: „... esu tokia, kokia esu“ / Jadvyga Vainorienė, p. 3–4; Apie Žemaitiją, save, artimuosius / Kostas Fedaravičius, p. 5–6.
​4. Kas netilpo širdy... : eilėraščiai, atsiminimai / Marija Inkrataitė-Blažulionienė ; [iliustracijų autorė Reda Konovalovienė]. – Jonava : Jonava, 1999. – 179, [1] p. : iliustr. – Kn. taip pat: Tremty parašyti eilėraščiai / Kostas Fedaravičius, p. 3–6.
​5. Susitikimas per Jonines : apsakymai / Ignas Viržintas ; [iliustracijų autorė Reda Konovalovienė]. – Jonava : Jonava, 1999. – 129, [3] p. : iliustr. – Kn. taip pat: Susitikimai su savimi / Kostas Fedaravičius, p. 3.
​6. Gyvenimo trupiniai : eilėraščiai ir dokumentika / Jonas Truska ; [iliustracijų autorė Reda Konovalovienė]. – Jonava : Jonava, 1999. – 143, [1] p. : iliustr., faks. – Kn. taip pat: Širdis už kalėjimo spynos / Kostas Fedaravičius, p. 4–6.

​7. Dalgis prieš patranką : beletrizuotas istorijos kūrinys / Kazimieras Vyčas. – Jonava : UAB „Dobilo“ l-kla „Jonava“, 1999. – d. : iliustr. D. 1. – 1999. – 189, [3] p. : schem. – Bibliogr.: p. 188–189. – Kn. taip pat: 1831 metų sukilimas – pirmasis lietuvių pasipriešinimas rusų invazijai / Kostas Fedaravičius, p. 3–5.

​8. Pajauskim stebuklą : eilėraščiai / Teresė Rimulaitytė ; [iliustracijų autorė Reda Konovalovienė]. – Jonava : Jonava, 1999. – 138, [1] p. : iliustr. – Išleista aut. lėšomis. – Kn. taip pat: Kalbėjimas į širdį / Kostas Fedaravičius, p. 4–8.  
9. Baltasis Pasvalio šaltinis : publicistika / Vilija Stanislava Račienė. – Jonava : „Jonava“, 2000. – 87, [1] p. : iliustr. – Kn. taip pat: Objektyvi gyvenimo atmintis - „Baltasis Pasvalio šaltinis“ / Kostas Fedaravičius, p. 85–86. 
10. Gyvenimo keliu : rinktinė / Marija Inkrataitė-Blažulionienė ; [iliustracijų autorė Reda Konovalovienė]. – Jonava : Jonava, 2001. – 155, [1] p. : iliustr. – Kn. taip pat: Eilėraščiai, kuriuose tėviškės ir Tėvynės šviesa / Kostas Fedaravičius, p. 5–6.
​11. Širdies prakalbinimas : eilėraščiai / Vaclovas Volkus ; [iliustracijų autorė Reda Konovalovienė]. – Jonava : Jonava, 2001. – 155, [1] p. – Kn. taip pat: Septynių knygų autorius / Kostas Fedaravičius, p. 151–152.
12. Įkvėpimo šaltinis – Tauragė : fotoalbumas / Sigitas Kancevyčius. – Jonava : Jonava, 2001. – 119, [1] p. : iliustr. – Kn. taip pat: Fotonuotrauka – istorijos dokumentas / Kostas Fedaravičius, p. 3.
13. Pajūrio tautodailininkai (1966-1999) : Klaipėdos, Neringos, Palangos miestų ir Klaipėdos, Kretingos, Skuodo, Šilutės rajonų tautodailininkai ir jų darbai : fotoalbumas / Jonas Petrauskas. – Jonava : Jonava, 2001. – 143, [1] p. : iliustr. – Kn. taip pat: Tautodailininkas Jonas Petrauskas / Kostas Fedaravičius, p. 3. 14. Gaidžio lauko trobelė : romanas / Ignas Viržintas. – Jonava : Jonava, 2001. – [D. 1].– 2001. – 163, [1] p. – Kn. taip pat: Gaidžio lauko trobelės drama / Kostas Fedaravičius, p. 155–163. 
​15. Kelias : apybraiža / Goda Janonytė-Jankauskienė. – Jonava : Jonava, 2001. – 195, [1] p. – Kn. taip pat: Knyga apie žmones, tiesusius kelius į rytdieną... / Kostas Fedaravičius, p. 3–7.​
​16. Amžinybės sietuva : eilėraščiai, publicistika / Amelija Vyšniauskienė-Miltenienė ; [iliustratorė Reda Konovalovienė]. – Jonava : Jonava, 2001. – 51, [1] p. : iliustr. – Kn. taip pat: Žvaigždžių šviesoj po žodžių girią... / Kostas Fedaravičius, p. 4749.
​17. Likimai ir viltys : publicistika / Janina Uginčienė. – Jonava : Jonava, 2002. – 119, [1] p. : iliustr. – Kn. taip pat: Nuoširdi knyga / Kostas Fedaravičius, p. 4–5.
​18. Giminių knyga : publicistika / Stasys Gentvilas. – Jonava : Jonava, 2002. – 203, [1] p. : iliustr., portr. – Kn. taip pat: Stasio Gentvilo „Giminių knyga“ / Kostas Fedaravičius, p. 200–201. Apie autorių: p. 202.  19. Žingsnis iki krikšto : romanas-kronika / Kazimieras Vyčas, Vilma Vyčienė. – Jonava : Jonava, 2002. – 159, [1] p. : iliustr., žml. – Bibliogr.: p. 157–158 (61 pavad.). – Kn. taip pat: „Žingsnio iki krikšto" autorių žvilgsnis į praeitį / Kostas Fedaravičius, p. 3–5.
20. ​Ant gyvenimo metų slenksčio : eiliavimai / Stasys Gentvilas. − Jonava : Jonava, 2003. − 75, [1] p. : iliustr. – Kn. taip pat: Stasio Gentvilo gyvenimo vieškelis / Kostas Fedaravičius, p. 3–5.
​21. Be atsisveikinimo : romanas / Jonas Mačianskas. – Jonava : Jonava, 2003. – 175, [1] p. – Kn. taip pat: Tautgino ir Povilo Meškėnų lemtis / Kostas Fedaravičius, p. 3–4.
22. Ką šlama medžiai... : publicistika / Vilija Stanislava Račienė. – Jonava : Jonava, 2003. – 99, [1] p. : iliustr., žml. – Kn. taip pat: Vilijos Stanislavos Račienės publicistika / Kostas Fedaravičius, p. 97.
​23. Akimirkos : Jonavos rajono neįgaliųjų literatų kūrybos antologija : eilėraščiai / [sudarytoja Violeta Neimontaitė]. – Jonava : Jonava, 2003. – 127, [1] p. : portr. – Kn. taip pat: Atsivėrimo akimirkos / Kostas Fedaravičius, p. 3–4.
24. Žuvėdros klyksmo aidai : atsiminimai / Birutė Silevičienė. – Jonava : Jonava, 2004. – 83, [1] p. : iliustr. – Kn. taip pat: Graudus žuvėdros klyksmas metų ūkanose / Kostas Fedaravičius, p. 82–83.  
​25. Prie Belomoro : kančių ir vilties istorija / Stasys Gentvilas. – Jonava : Jonava, 2004. – 219, [1] p. : iliustr. – Kn. taip pat: Žmogus prie Belomoro kanalo / Kostas Fedaravičius, p. 4.
26. Komisaras Zinkus : detektyvinių novelių romanas / Jonas Mačianskas. – Jonava : Jonava, 2005. – 111, [1] p. : portr. – Kn. taip pat: Trijų knygų žody / Kostas Fedaravičius, p. 3–6. 27. Kelmės krašto padangėje : apybraižos, eilėraščiai / Amelija Vyšniauskienė-Miltenienė. – Jonava : Jonava, 2005. – 139, [1] p. : faks., portr. – Kn. taip pat: Kelmės žemės šviesuolė / Kostas Fedaravičius, p. 3–4.
​28. Alyvmedžio šakelė : eilėraščiai / Sofija Šviesaitė. – Jonava : Jonava, 2006. – 183, [1] p. : portr. – Kn. taip pat: Sofijos Šviesaitės eilėraščių kelias / Kostas Fedaravičius, p. 6–10.
29. Rudens voratinkliai : eilėraščiai / Antanina Klimaitienė. – Jonava : Jonava, 2006. – 143, [1] p. : iliustr. – Kn. taip pat: Su ramune ir atvira širdimi / Kostas Fedaravičius, p. 3–4. 
​30. Užverstas šulinys : eilėraščiai / Konstantinas Tendzegolskis. – Jonava : Jonava, 2006. – 75, [1] p. – Kn. taip pat: Apie autorių ir jo „Užverstą šulinį“ / Kostas Fedaravičius, p. 3–4.
​31. Svajonių takais : eilėraščiai / Marija Inkrataitė-Blažulionienė ; [iliustravo Reda Konovalovienė]. – Jonava : Jonava, 2006. – 151, [1] p. : iliustr. – Kn. taip pat: Vingiuotais svajonių takais / Kostas Fedaravičius, p. 3–4.
​32. Sueiliuotas gyvenimas : eilėraščiai / Irena Tamošaitienė. – Jonava : Jonava, 2006. – 83, [1] p. : iliustr. – Kn. taip pat: Sueiliuotos gyvenimo prošvaistės / Kostas Fedaravičius, p. 3–4.
​33. Lemties kaina : publicistika / Birutė Silevičienė. – Jonava : Jonava, 2007. – Kn. taip pat: Niekada neprarandanti vilties / Kostas Fedaravičius, p. 74–75.
​34. Velnio sėkla : romanas su politiniais intarpais, eilėraščiai / Julijonas Kęstutis Malinauskas. – Jonava : Jonava, 2008. – 131, [1] p. : iliustr. – Kn. taip pat: Prozininko ir poeto dešimtoji knyga / Kostas Fedaravičius, p. 3–4.​
​​35. Gyvenimas – albumas : eilėraščiai / Birutė Lengvenienė. – Jonava : Jonava, 2008. – 127, [1] p. : iliustr. – Kn. taip pat: Žodžiai, kurie žydi / Kostas Fedaravičius, p. 3–4.
​36. Vaikystė – visada žavi : drama-apysaka / Virginijus Bielskis. – Jonava : Jonava, 2008. – 94, [1] p. – Kn. taip pat: Kūrėjas iš Panakčio / Kostas Fedaravičius, p. 3-4.   
37. Be praeities nėra ateities : publicistika, eilėraščiai / Stasys Gentvilas. – Jonava : Dobilo leidykla, 2009. – 147, [1] p. – Kn. taip pat: Žmogus iš amžių sandūros / Kostas Fedaravičius, p. 3–4.
​38. Laiko dovanos : eilėraščiai / Nijolė Balsytė-Pocienė ; [iliustracijos Leokadijos Mockienės].– Jonava : Dobilo leidykla, 2009. – 127, [1] p. : iliustr. – Kn. taip pat: Iš ilgesio ir meilės išteka gyvenimo upės / Kostas Fedaravičius, p. 125–126.

​Gėris įsikūnija įsčiose : fantastinė nuotykių apysaka / Virginijus Bielskis. – Jonava : Dobilo leidykla, 2010-. – d. ; 21 cm
39. D. 1 : Gėriui pagimdyti. – 2010. – 127, [1] p.  
​40. D. 2 : Ir vėl Arminas… – 2010. – 47, [1] p.  
​41. D. 3–5. Ištikimas gėriui; Nepamirškime gėrio; Berniukai mėlynomis kelnėmis. – 2011. – 127, [1] p. – Kn. taip pat: Vingiuotas kelias į gėrį / Kostas Fedaravičius, p. 125.
​ 
​42. Per erškėčius į dilgėles : publicistika, eilėraščiai / Julijonas Kęstutis Malinauskas. – Jonava : Dobilo leidykla, 2010. – 195, [1] p. – Kn. taip pat: Užčiuopęs gyvenimo pulsą / Kostas Fedaravičius, p. 3–4.
43. Mokyklos šviesa : eilėraščiai, dainos / Stasys Liutvinavičius ; [iliustracijos Kristinos Laukytės]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2011. – 85, [1] p. : iliustr., portr. – Skiriama Vilkijos gimnazijos 70-mečiui. – Kn. taip pat: Knyga apie mokyklos šviesą / Kostas Fedaravičius, p. 76–80.  
44. Prie namų slenksčio : eilėraščiai / Antanina Klimaitienė ; [iliustracijos Gretos Unguvaitytės ir Julijos Labunaitytės]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2011. – 145, [1] p. : iliustr. – Kn. taip pat: Nuo gimtojo slenksčio matosi toli / Kostas Fedaravičius, p. 139–140.  45. Dilgančios tiesos šukės... : romanas / Birutė Silevičienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2012. – 91, [1] p. – Kn. taip pat: Tradicijos – vienijančios šeimas / Kostas Fedaravičius, p. 3–4. 46. Gyvenimo gūsiuose : eilėraščiai / Marija Inkrataitė-Blažulionienė ; [iliustracijos Lilijos Blažulionytės]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2013. – 153, [1] p. : iliustr. – Kn. taip pat: Kūrybos keliu / Kostas Fedaravičius, p. 149–50.
​47. Užkeiktas žiedas : pasakos / Indrė Musteikytė ; [iliustracijų autorė Eglė Kielaitė]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2013. – 105, [1] p. : iliustr. – Kn. taip pat: Savitų pasakų kūrėja / Kostas Fedaravičius, p. 103–104.
​​48. Tik ieškojau kelio... : eilėraščiai / Danutė Morkūnienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2013. – 177, [1] p. – Kn. taip pat: Poezija lyg stebuklingi vaistai / Kostas Fedaravičius, p. 167-169.
​49. Pėdsakai : poezija / Jadvyga Tautkevičiūtė-Šimkienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2013. – 148, [1] p. – Kn. taip pat: Kitaip / Kostas Fedaravičius, p. 142-144.
50. Žemės ir žmogaus švytėjimas : haiku / Jadvyga Tautkevičiūtė-Šimkienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2013. – 122, [1] p. : iliustr. – Kn. taip pat: Haiku autorė / Kostas Fedaravičius, p. 119–121.
​51. Einu per laiką : rinktiniai raštai : eilėraščiai, dainos, sakmės ir padavimai / Stasys Liutvinavičius. – Jonava : Dobilo leidykla, 2014. – 293, [1] p. : iliustr., portr. – Stasio Liutvinavičiaus kūrybos leidiniai: p. 280 (10 pavad.). – Kn. taip pat: Eilėraščiai apie ėjimą per laiką / Kostas Fedaravičius, p. 5–8. Apie Stasį Liutvinavičių: p. 279.
​52. Išlįsdavau iš kanapių : publicistika / Albinas Klizas. – Jonava : Dobilo leidykla, 2014. – 141, [1] p. : iliustr., portr. – Kn. taip pat: Po likimo žvaigžde / Kostas Fedaravičius, p. 127–128.
​53. Degantis fakelas : atsiminimai [ir poezija] / Antanas Banys. – Jonava : Dobilo leidykla, 2015. – 59, [1] p. : iliustr. – Kn. taip pat: Žmogus – sensacija / Kostas Fedaravičius, p. 55–56.
​54. Kasdienybės keliais ir užžėlusiais takais : novelės, apybraižos ir publicistika / Albinas Klizas. – Jonava : Dobilo leidykla, 2016. – 156, [1] p. : iliustr., portr. – Kn. taip pat: Žmogus, kuriam tiesa – rupi duona / Kostas Fedaravičius, p. 3–4. Plungiškiai džiaugėsi akylu gargždiškiu / Stanislovas Tutlys, p. 5–6.
​55. Pušis ir ąžuolas saugo senojo kaimo atmintį : publicistika, novelės, apybraižos / Albinas Klizas. – Jonava : Dobilo leidykla, 2017. – 160, [2] p. : iliustr. – Kn. taip pat: Nauja Albino Klizo knyga / Kostas Fedaravičius, p. 158.
​56. Gimtinėj įmintos pėdos : eilėraščiai, proza / Antanas Banys ; Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga. – Jonava : Dobilo leidykla, 2018. – 55, [1] p. : iliustr. – Kn. taip pat: Kietas žemaitis / Kostas Fedaravičius, p. 52–53.
Vingis : альманах : стихи и проза / Союз сельских писателей Литвы ; [составитель Владимир Белявский]. – Вильнюс : [Biznio mašinų kompanija] : A. Kutkinas, 2012. – kn. : portr. – Nugarėlės antr.: Альманах „Вингис". 

​57. [Кн.] 1. – 2012 (Vilnius). – 236 p. : portr. – Turinyje aut.: ir K. Fedaravičius. – Tekstas liet., rus. – Kn. taip pat: Iš žodžio išauga gyvenimas / Kostas Fedaravičius, p. 3–4.
 Dalintis facebook
 Nusiųsti draugui
 Dalintis linkedin
 Dalintis google+
 Dalintis twitter
 Dalintis sms žinute
Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, biudžetinė įstaiga
Adresas: Žeimių g. 9, LT-55158, Jonava Telefonas/faksas: (8 349) 53 160 El. paštas: biblioteka@jonava.rvb.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas: 190313985
​Puslapio administratorius: info@jonbiblioteka.lt 


 DARBUOTOJAMS

 

© Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
© PigiosSvetaines.lt