Petras Vaičiūnas – knygų autorius

2020 m. liepos 1 d. 

Mano taurė / Petras Vaičiūnas. − Kaunas ; Vilnius : „Švyturio“ bendrovė, 1920. − 124 p.  Milda, meilės deivė : mytologijos pasaka / Petras Vaičiūnas. − Kaunas ; Vilnius : Švyturys, 1920. − 67 p.  Pražydo nuvytusios gėlės : 3 veiksmų, 4 paveikslų pjesa / P. Vaičiūnas. − Kaunas ; Vilnius : Švyturys, 1923. − 35 p.    Rasoti spinduliai : poėzijos / Petras Vaičiūnas. − Kaunas : „Švyturio“ bendrovė, 1923. − 93, [2] p.

Tekanti saulė : antras eilėraščių rinkinys / Petras Vaičiūnas. − Kaunas : Švyturys, 1925. − 126, [1] p.    Tuščios pastangos : 4 veiksmų komedija / Petras Vaičiūnas. − Kaunas : Valstybės spaustuvė, 1926. − 121 p.   Gimtuoju vieškeliu : trečias eilėraščių rinkinys / Petras Vaičiūnas. − Kaunas : „Vairo“ bendrovė, 1927. − 52 p.    Nuodėmingas angelas : penkių veiksmų drama / Petras Vaičiūnas. − Kaunas : „Vairo“ bendrovė, 1927. − 123 p.

Patriotai : 4 veiksmų komedija / Petras Vaičiūnas. − Kaunas : Valstybės spaustuvė, 1927. − 117 p.   Sudrumstoji ramybė : keturių veiksmų drama, premijuota Lietuvos katalikų blaivybės draugijos konkurse / Petras Vaičiūnas. − Kaunas : Lietuvos katalikų blaivybės draugija, 1927. − 115 p. : iliustr., portr.   Laimės gėlė : 2 veiksmų pasaka / Petras Vaičiūnas. − Kaunas : Spaudos fondas, 1929. − 60 p.   Stabai ir žmonės : 5 veiksmų pjesė / Petras Vaičiūnas. − Kaunas, 1929. − 219 p.


Sulaužyta priesaika : 4 veiksmų pjesė / Petras Vaičiūnas. − [Kaunas], [1935]. − 170 p.    Naujieji žmonės / Petras Vaičiūnas : 5 veiksmų komedija. − [Kaunas], [1937]. − 271 p.   Varpų giesmė : 4 veiksmų drama / Petras Vaičiūnas. − Kaunas : Šv. Kazimiero draugija, 1939. − 168, [1] p., [4] iliustr. lap.   Tėviškės pastogėj : 4-ių veiksmų pjesė / Petras Vaičiūnas. − Kaunas : Valstybinė leidykla, [1941]. − 248 p.


Rinktinė / P. Vaičiūnas. − [Kaunas] : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, [1946]. − 129 p.   Paukščių taku : [eilėraščiai] / Petras Vaičiūnas. − Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962. − 199 p.   Dramos ir komedijos / Petras Vaičiūnas. − Vilnius : Vaga, 1971. − [T. 1]. − 398 p., [9] iliustr. ir portr. lap.   Dramos ir komedijos / Petras Vaičiūnas. − Vilnius : Vaga, 1971. − [T. 2]. − 1971. − 416, [8] iliustr. lap.


Iš tolių beribių : rinktinė / Petras Vaičiūnas. − Vilnius : Vaga, 1973. − 304 p. : iliustr.   Erdvių ugnys : rinktinė / Petras Vaičiūnas ; sudarytojas V. Gužauskas ; redakcinė komisija V. Galinis … [et al.]. − Vilnius : Vaga, 1980. − 353 p.. − Kn. taip pat: Petro Vaičiūno poetinis kelias / E. Matuzevičius.    Laisvės keliais : eilėraščiai, dramos, publicistika, laiškai / Petras Vaičiūnas ; redakcinė komisija: J. Lankutis … [et al. ; parengė R. Pabarčienė]. − Vilnius : Vaga, 1991. − 535 p., 8 iliustr. lap. : iliustr.
© PigiosSvetaines.lt