Nuotraukos iš asmeninio albumo

Jubiliatas K. Fedaravičius pateikė nuotraukas iš asmeninio albumo, suskirstė periodais ir įvardijo jas. 
Kviečiame „pavartyti“ nuotraukas, atspindinčias įvairius K. Fedaravičiaus gyvenimo laikotarpius.
​I. Kopimas į Laimės kalną
Jau žiedai sumainyti

Kosto ir Pranutės Fedaravičių vestuvių komanda. Trečioje eilėje antras iš kairės  – Jonas Strielkūnas

Gyvenimas tęsiasi (su žmona Pranute)

Beveik visa Kosto ir Pranutės Fedaravičių giminė

K. Fedaravičius, praėjęs pusę gyvenimo kelio

Dukra Junona

Dukra Reda

K. Fedaravičius – piršlys sūnėno vestuvėse

Mama – Skolastika Fedaravičienė – Kryžių kalne

Laureatas

II. Skambėjo mokyklos varpelis
Krinčino (Pasvalio r.) aštuonmetės mokyklos mokytojas ir aštuntos klasės auklėtojas

Su poeto Eugenijaus Matuzevičius premijų laureatėmis

Pavasario valandėlė su Krinčino aštuonmetės mokyklos literatėmis

Po literatūrinio vakaro Krinčino aštuonmetėje mokykloje (pirmoje eilėje: Aleksys Baltrušaitis, Kostas Fedaravičius, jaunųjų literatų pirmininkė Pranė Selintaitė, Eugenijus Matuzevičius, Kazys Inčiūra)

III. Gyvenimo akimirkos
Padėka LKRS rėmėjui, tuomečiam AB „Achema“ generaliniam direktoriui Jonui Sirvydžiui

Su Kazimieru Vyču

Su Žemės ūkio ministerijos atstove Virginija Žostautiene LKRS šventėje

Padėka prozininkui Ignui Viržintui

Padėka Lietuvos kultūros šviesuoliui Edmundui Simanaičiui (Ramunė Palekaitė, Edmundas Simanaitis, Kostas Fedaravičius)

Sveikinama tuometė Žemės Ūkio ministrė Kazimiera Prunskienė

Lietuvos kultūros šviesuolė Irena Nagulevičienė

Duona tuomečiam Seimo nariui, Žemės ūkio ministrui Vytautui Knašiui

LKRS nariui Jonui Dauguviečiui – 70

Su tuomete Kultūros ministre Roma Žakaitiene. LKRS šventė Jonavos meno mokykloje

Poetės Sofijos Šviesaitės pagerbimas

Lietuvos kaimo rašytojai pirmą kartą prie Jeronimo Ralio kapo

Su tautodailininke Stase Samulevičiene

Su filosofu Žibartu Jackūnu

Su romano „Mantas“ autoriumi Vytautu Talačka

K. Fedaravičiaus kambaryje su kino režisieriumi Zacharijumi Putilovu

Ąžuolai žaliuos

​​
Prie poeto Eugenijaus Matuzevičiaus ąžuolo, pasodinto Krinčine, su mokyklos literatų pirmininke Prane Seliutaite

Krinčino aštuonmetės mokyklos aštuntokų ąžuolų sodinimo akcija

Užnėnuose ąžuolėlį sodina LKRS nariai Sofija Šviesaitė, Kostas Fedaravičius ir Jonas Traska

Prie ūgtelėjusio poetui Eugenijui Matuzevičiui pasodinto ąžuolo Krinčine

 
NAUJIENŲ PRENUMERATA
© PigiosSvetaines.lt