F. K. Fedaravičius – knygų sudarytojas bei redaktorius

1. Giesmės ąžuolui : eilėraščiai ir proza : [almanachas] / [sudarytojas ir redaktorius] Kostas Fedaravičius. – Jonava : Dobilas, 1995. – 107 p.
2. Girių versmė : Kazlų Rūdos poetų eilėraščiai / redaktorius [ir sudarytojas] Kostas Fedaravičius. – Jonava : Dobilas, 1995. – 103 p. – Kn. taip pat: Kalnais, pakalnėm ir lygumom gyvenimas vaikščioja ... / Kostas Fedaravičius, p. 3.

Kaimo rašytojas : Lietuvos kaimo rašytojų poezija ir proza / redaktorius Kostas Fedaravičius. – Jonava : Dobilas, 1996.
3. Kn. 1 : [eilėraščiai ir proza]. – 1996. – 107 p. : iliustr.
4. [Kn. 2] : almanachas : poezija ir proza. – 2006. – 155, [1] p. – Ateik iš vasaros / K. Fedaravičius. – P. 30.
​ 
„Gyvenimo knygą skaityk laps į lapą ...“ : almanachas. – Jonava : Jonava, 1997. – 2 d. : iliustr. 
​5. D. 1. Kad neiššaltų žemėje rugiai : dešimt poetų eilėraščių / [redaktorius ir sudarytojas Kostas Fedaravičius ; viršelių ir iliustracijų autorė Ramunė Palekaitė]. – Jonava : Jonava, 1997. – 151, [1] p. : iliustr.
​6. D. 2. Gandrai parskrido : septynios apie kaimą, atsikuriančius ūkininkus apybraižos / [redaktorius ir sudarytojas Kostas Fedaravičius ; viršelių ir iliustracijų autorė Reda Konovalovienė]. – Jonava : Jonava, 1997. – 119, [1] p. : iliustr.
​​
​7. Sudeginti tiltai : eilėraščiai / Romualdas Kasmauskas ; [iliustracijų autorė Reda Konovalovienė ; redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Jonava, 1998. – 83 p. : iliustr.
​8. Laiko dulkes nužėrus : proza / Zuzana Urbonaitė ; [viršelio ir iliustracijų autorė Reda Konovalovienė ; redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Jonava, 1998. – 119 p. : iliustr. – Kn. taip pat: Čia knygos suvienija žmones / Kostas Fedaravičius, p. 116-118.
​9. Širdies šerkšnas : eilėraščiai / Virginija Bučienė ; [viršelio ir iliustracijų autorė Reda Konovalovienė ; redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Jonava, 1998. – 88, [3] p. : iliustr.
​10. Užburtame laike : eiliukai / Danguolė Juzeliūnaitė ; [redaktorius Kostas Fedaravičius ; iliustracijų autorė Reda Konovalovienė]. – Jonava : Jonava, 1998. – 123, [1] p. : iliustr. – Kn. taip pat: Ten, kur pušys apie eilėraščius šlama ir kur Ratnyčėlė gaivinančiai šniokščia / Kostas Fedaravičius, p. 120–122.
​11. ​Lemties batuta : eilėraščiai / Henrika Aušrienė ; [redaktorius Kostas Fedaravičius ; iliustracijų autorė Reda Konovalovienė]. – Jonava : Jonava, 1998. – 174, [2] p. : iliustr. – Kn. taip pat: „Gyvenimas – ilga išpažintis...“ / Kostas Fedaravičius, 3–4.
​​12. Vienišas medis : eilėraščiai, apsakymai / Gediminas Sapetka ; [sudarytojas Kostas Fedaravičius]. – Jonava : UAB „Dobilo“ l-kla „Jonava“, 1999. – 127, [1] p.
​13. ​Žemę apglėbia dangus : eilėraščiai / Virginija Norkevičiūtė ; [viršelių ir iliustracijų autorė Ramunė Palekaitė ; redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Jonava, 1999. – 87, [1] p. : iliustr.
​14.  Esu : eilėraščių rinktinė, 1975-1994 / Ramunė Palekaitė ; [piešinių autorė Ramunė Palekaitė ; redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Jonava, 1999. – 162, [1] p. : iliustr.
​15. Ančių ginčas : eilėraščiai, spalvinimo knygelė / Birutė Lengvenienė ; [piešiniai Sauliaus Laurinaičio ; redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Jonava, 2000 (Jonavos sp.). – 31, [1] p. : iliustr.
​16. Biografijos : mes atėjome ir einame : Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga / [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Jonava, 2000. – 190, [1] p. : portr.
​17. Pakeliui : atsiminimai / Petras Zablockas ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Jonava, 2001. – 147, [1] p.
18.  Kaip grumstas, kaip šiltas vakaras : atsiminimai apie poetą Gediminą Sapetką / [surinko Regina Sapetkienė ; sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Jonava, 2002. – 127, [1] p. : iliustr. – Žodžio gile nukritęs į Lietuvą / Kostas Fedaravičius. – P. 3–5.
19.  Juodoji ugnis : eilėraščiai / Kazys Naginskas ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius ; dailininkė Reda Konovalovienė]. – Jonava : Jonava, 2002. – 143, [1] p. : iliustr. – Kn. taip pat: Sugrįžęs su „Juodąja ugnimi“ / Kostas Fedaravičius, p. 4–6.
​Rinktiniai raštai / Leonardas Matuzevičius ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Jonava, 2003. – 2 t. : faks., portr.
​20. T. 1 : Eilėraščiai. – 2003. – 255, [1] p. : portr. – Kn. taip pat: Poetas nuo Krinčino verdenių / Kostas Fedaravičius, p. 4–14.
​21. T. 2 : Eilėraščiai, pjesės, publicistika, laiškai. – 2003. – 203, [1] p. : faks., portr.
22. Veidu į Tėvynę : poezijos antologija / [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Jonava, 2003. – 291, [1] p. : iliustr., portr.
​23. ​Vilties žarija : politinių kalinių ir tremtinių poezija / [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Jonava, 2003. – 191, [1] p. : iliustr., portr. – Kn. taip pat: Visos Lietuvos žemaitis : [apie AB „Achema“ prezidentą B. Lubį] / Kostas Fedaravičius, p. 5–7.
24. Vyšnios kauliukas : prozos antologija : Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos dešimtmečiui : Lietuvos vardo tūkstantmečio sukakčiai / [Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Jonava, 2004. – 231, [1] p. : portr. 
Rinktiniai raštai / Ignas Viržintas ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Jonava, 2004. – 3 t. : portr.
25. T. 1 : apsakymai. – 2004. – 267, [1] p. : portr.
26. T. 2 : romanas, apsakymai. – 2004. – 254, [1] p. 
​27. T. 3 : apsakymai, miniatiūros, eilėraščiai, laiškai, atsiminimai. – 2004. – 287, [1] p. : iliustr.
28. Ten, kur žydi dobilas : [almanachas-albumas Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos dešimtmečiui] / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Jonava, 2005. – 191, [1] p. : iliustr., portr.
29. Pavasario ženklai : LKRS narių, rašančių vaikams, poezijos antologija / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius ; iliustracijos Kęstučio Zuikausko]. – Jonava : Jonava, 2005. – 97, [3] p. : iliustr. 30. Keliai, kurie nesibaigia : publicistika, eilėraščiai, straipsniai apie autorių / Stasys Gentvilas ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Jonava, 2006. – 223, [1] p. : iliustr., portr.
​31. Biografijos : mes atėjome ir einame : Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga / [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – [2-asis papild. ir patais. leid.]. – Jonava : Jonava, 2006. – 139, [1] p. : portr.
​32. Rinktiniai raštai : satyriniai eilėraščiai, eilėraščiai vaikams, atsiminimai, laiškai / Leonardas Žitkevičius ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Jonava, 2007. – 159, [1] p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 15 (17 pavad.). – Kn. taip pat: Su dangaus kepure / Kostas Fedaravičius, p. 3-14.
​33.  Kaimo rašytojo literatūrinis kalendorius / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius. – Jonava : Jonava, 2007. – Kasmetinis.
34. Zylės dainelės : [eilėraščiai ir proza] / Genovaitė Čypaitė-Marčiauskienė ; [sudarytojas Kostas Fedaravičius]. − Jonava : Jonava, 2007. − 16 p. 
​37. Iš duonos pateka saulė : poezijos ir prozos antologija / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Jonava, 2008. – 239, [1] p. : portr. – „Iš duonos pateka saulė…“ ; „Gyvenimą keikia ir giria…“ ; „Tu – moteris. Tu mūs laikus išpuošus…“ ; „Tu - moteris. Tave pasauly tapė…“ / Kostas Fedaravičius. – P. 41–43.
38. Vagos : Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narių kūryba apie kaimą / [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : [Jonava], 2008. – 35, [1] p. : iliustr., portr.
39. Švenčiausias vardas : poezijos rinktinė / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Jonava, 2008. – Lietuva : [eilėraštis] / Kostas Fedaravičius − P. 35-37.
​40. Portretai : eilėraščiai, proza / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2009. – 235, [1] p. – Ištrauka iš sonetų romano „Abraomas Kulvietis“ : Elžbieta Kulvietienė / Kostas Fedaravičius. − P. 40–41.
41. Aš iš tos žemės, kuri Lietuva vadinas : eilėraščiai, proza / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2009. – 127, [1] p. : iliustr., portr. – Sugrįžimas į Kulvą ; Abraomas Kulvietis ; Elžbieta Kulvietienė : (ištrauka iš sonetų romano „Abraomas Kulvietis“) / Kostas Fedaravičius. − P. 2021.
​42. Laiko pašvaistės : eilėraščiai, proza, publicistika / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2010. – 148 p. – Iš sonetų romano „Abraomas Kulvietis“ : Abraomas Kulvietis / Kostas Fedaravičius. − P. 27–28. 
​43. Mano kaimas – vilčių ir svajonių atolas : eilėraščiai, proza / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2010. – 143, [1] p. – Iš būsimos knygos „Nulaužtos šakos“ ; 1. Azėnynė ; 2. Pringynė / Kostas Fedaravičius. − P. 31.
​ 44. Žydėk, obelėle, sidabru žydėk be lapelių : eilėraščiai, proza / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2011. – 138, [1] p. – Turinyje aut.: ir K. Fedaravičius.
45. Du dešimtmečiai : eilėraščiai, proza / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius ; iliustracijos Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2012. – 159, [1] p. : iliustr. – Mėlynų pušų šešėliai ; Gyvenimo peizažas ; Rudens bedugnė ; Taip jau nebebus : fragmentai iš poemos Vaidoto Spudo atminimui / Kostas Fedaravičius. − P. 37–38.
46. Graži tu, mano brangi Tėvyne : eilėraščiai, proza : [antologija Maironio 150-osioms gimimo ir 80-osioms mirties metinėms] / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2012. – 139, [1] p. – Iš ciklo „Minorai“ ; „Mano dienos - kerpėti sienojai…“ ; „Varliagyviai taškos po balą…“ ; „Mano žirgai jau nubalnoti…" ; „Mano metai jau spalį purto…“ ; „Man ruduo - vilties pakasynos…“ / Kostas Fedaravičius. − P. 31–32.
47.  Lietuviškos knygos kelias : eilėraščiai, proza / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2013. – 143, [1] p. – Prisipažinimas : iš sonetų romano „Martynas Mažvydas“ / Kostas Fedaravičius. − P. 34–36.
​48. Kai mūsų knygnešių keliai... : eilėraščiai, proza : [antologija skirta 1863-1864 m. sukilimui ir knygnešių gadynei pažymėti] / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2013. – 157, [1] p. – Kunigas Antanas Mackevičius ; Sukilimo vadovas Konstantinas Kalinauskas ; Poetas Edvardas Daukša ; Kunigas Antanas Vienažindys : Iš ciklo „1863-64 m. sukilėliai“ / Kostas Fedaravičius. − P. 34–35.
​49. Jau saulelė… : eilėraščiai, proza : [antologija Kristijono Donelaičio 300 metų gimimo sukakčiai paminėti] / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2014. – 171, [1] p. : iliustr. – „Tas kelias į vakarą raitos…“ ; „Lietus pavasario šlama…“ ; „Tavo meilei aš ranką tiesiu…“ ; „Atsisakom nuo melo juodo…“ : [eilėraščiai] / Kostas Fedaravičius. − P. 33–34.
​50. Mūs laisvė krauju apšlakstyta… : eilėraščiai, proza, publicistika : [antologija, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui pažymėti] / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2015. 130, [1] p. – „Mėlyna mėlyna mėlyna –…“ ; „Pavasario rankos suardė…“ ; „Rangos Neris sidabrinė – …“ ; „Rugpjūtis lapus jau barsto –…“ ; „Bendras kelias pakalnėj nutrūko –…“ / Kostas Fedaravičius. − P. 31–33.  
​51. Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę… : eilėraščiai, proza, publicistika / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2016. – 155, [1] p. – Sklėriškis / Kostas Fedaravičius. − P. 36–37.
​52. Ant asfalto duona nežydi : eilėraščiai ir proza / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2016. – 139, [1] p. – Ant smilgos…“ ; „Nasturtos burnoj…“ ; „Išskrido gandrai…“ ; „Pro Sklėriškį…“ ; „Ant mano rankų…“ ; „Lelijos lūpos…“ ; „Iš Žalgirio lauko…“ ; „Laiko arterijom…“ ; „Tavo lūpos…“ ; „Gyvenimas mano…“ ; „Nakties kavalerija…“ ; „Iš vienatvės tolumos…“ ; „Dievo saujoj…“ / Kostas Fedaravičius. − P. 37–38. 
53. Ginkime kalbą, žemę, jos būdą… : eilėraščiai, proza, publicistika : [antologija] / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2017. – 163, [1] p. – „Tas vakaras buvo svaigus…“ ; „Iš vasarų mūs abiejų…“ ; „Dangus pilkas, šaltas, nuobodus…“ ; „Gyvenimas – ne pramogų sūpuoklės…“ / Kostas Fedaravičius. − P. 31–33. 
54. ​​Mes laisvei gimę : eilėraščiai, proza, publicistika : [antologija skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui] / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. − Jonava : Dobilo leidykla, 2018. − 221, [1] p. 
​   * * *
 Ūkininkas : mėnesinis iliustruotas žurnalas Lietuvos žemdirbiams / vyriausiasis redaktorius Kostas Fedaravičius.
Nr. 1 (1989, gruodis)
Nr. 61 (1994);
 
1995, Nr. 1(62). – Jonava : Dobilas, 1989. – Kasmetinis,
 2000 1-12(122) : žurnalas Lietuvos kaimui ir miestui. – Jonava : Dobilas, 2000. – 199 p. 
 2002 1-12(146) : žurnalas Lietuvos kaimui ir miestui. – Jonava : Dobilas, 2002. – 116 p. : iliustr. 
 2003 1-12(158), 2004 1-12(170) : žurnalas Lietuvos kaimui ir miestui. – Jonava : Dobilas, 1995. – 64 p. : iliustr.
 2005-1-12(170),2006-1-12(182) : vienkartinis žurnalas Lietuvos kaimui ir miestui. – Jonava : Dobilas, 2006. – 48 p. : iliustr. 
 2007-1-12(194) : vienkartinis žurnalas Lietuvos kaimui ir miestui. – Jonava : Dobilas, 2007. – 123 p.
 
2009 1-12(207) : vienkartinis žurnalas Lietuvos kaimui ir miestui – Jonava : Dobilas, 2009. – 96 p. : iliustr.
2008 1-12(206) : vienkartinis žurnalas Lietuvos kaimui ir miestui. – Jonava : Dobilas, 2009. – 138 p.
 2010-1-12(219), 2011-1-12(231) : vienkartinis žurnalas Lietuvos kaimui ir miestui. – Jonava : Dobilas, 2011. – 116 p. : iliustr. 
 
2012-1-12(243) : vienkartinis žurnalas Lietuvos kaimui ir miestui. – Jonava : Dobilas, 2012. – 137 p. : iliustr. 
​2013 1-12(255) : vienkartinis žurnalas Lietuvos kaimui ir miestui. − Jonava : Dobilas, 2013. − 101 p. : iliustr. 
​​2014 1-12 (267) : vienkartinis žurnalas Lietuvos kaimui ir miestui. − Jonava : Dobilo leidykla, 2014. − 131 p. : iliustr.
​2015 1-12(272),2016 1-12(284) : vienkartinis žurnalas Lietuvos kaimui ir miestui. − Jonava : Dobilas, 2016. − 125 p. : iliustr.
2017 1-12 (296) : vienkartinis žurnalas Lietuvos kaimui ir miestui. − Jonava : Dobilas, [2017]. − 191, [1] p. 
​* * *
 Jonava : rajono valdybos ir „Dobilo" akcinės spaudos bendrovės laikraštis / redaktorius Kostas Fedaravičius. – 1990, liep. 25 (Nr. 1)–1991, spal. 16 (Nr. 79(113)); 1996, saus. 31 (Nr. 1)-1999, kovas (Nr. 1(82)). – Jonava : Dobilas, 1990–1991, 1996–1999. – Savaitinis.
​* * *
Krintantis lapas : almanachas / redaktorius K. Fedaravičius. – 1993–1995?. – Jonava : Jonava, 1993-1995?. – Kasmetinis
1993. – 1993 (Kėdainiai : Raidė). – 115, [1] p. : iliustr. 
 
1995. – 1995 (Kėdainiai : Raidė). – 83, [1] p. : iliustr.
1994. – 1994 (Kėdainiai : Raidė). – 95, [1] p. : iliustr.
  
 Dalintis facebook
 Nusiųsti draugui
 Dalintis linkedin
 Dalintis google+
 Dalintis twitter
 Dalintis sms žinute
Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, biudžetinė įstaiga
Adresas: Žeimių g. 9, LT-55158, Jonava
 Telefonas/faksas: (8 349) 53 160
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas: 190313985
El. paštas: biblioteka@jonava.rvb.lt
 
​Puslapio administratorius: info@jonbiblioteka.lt 

 
© Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
© PigiosSvetaines.lt