Jonavos senosios žydų kapinės

2020 m. minint Europos paveldo dienas, Jonavos viešoji biblioteka kartu su VšĮ Litvakų kapinių katalogu MACEVA ir Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos savanoriais atliko dalį Jonavos Senųjų žydų kapinių dokumentavimo darbų. Pateikiame visų kapinėse esančių antkapių schemą ir dokumentavimo metu darytas macevų (antkapių) nuotraukas, epitafijų tekstus hebrajų kalba ir jų vertimus. Kapinės pradėtos dokumentuoti nuo pagrindinio įėjimo, kuris šioje schemoje yra puslapio apačioje. ​Nemaža epitafijų dalis šiandien yra sunkiai įskaitomos. ​​[ ] ​Laužtiniuose skliaustuose pateikiami paaiškinimai, išskiriamos neaiškios arba sunkiai įskaitomos vietos.
​Jonavos Senųjų žydų kapinių dokumentavimo darbai bus baigti 2023 m.

© PigiosSvetaines.lt