Visų LIBIS bibliotekų duomenys perkelti į modernizuotą sistemą

2021 m. rugpjūčio 24 d.
Apie projektą

Nacionalinė biblioteka įgyvendino iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą „Modernaus elektroninio turinio išsaugojimas ir sklaida“(METIS). Projekto tikslas – saugoti ir skleisti modernų kultūrinį turinį, kuriant pažangias Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) bibliotekų elektronines paslaugas.

​​Projekto uždaviniai – modernizuoti LIBIS, perkeliant LIBIS bibliotekų teikiamas el. paslaugas į centralizuotai valdomą debesų kompiuterijos infrastruktūrą ir plėtoti portalą ibiblioteka.lt kuriant naujas ir modernizuojant esamas el. paslaugas. 

​​​​​Projekto svarba

Lietuvos bibliotekinės paslaugos bus teikiamos ir nacionaliniu, ir Europos Sąjungos (ES) lygiu (el. būdu prie sistemos galės jungtis visi ES šalių piliečiai). Bibliotekinės el. paslaugos ir informacija teikiama vieno langelio principu. Teikiamos el. paslaugos, realizuotos šiuolaikiškomis technologijomis, užtikrinant jų aukščiausią kokybę. 

​​Visuomenei tampa prieinamos universalios ir detalios paieškos, kurios užtikrins lankstesnį ir greitesnį informacijos suradimą. Informacijos filtravimo galimybės leis patogiai atrinkti ir grupuoti duomenis. Paieškose bus naudojami visi bibliografiniai duomenys apie išteklius iš Nacionalinės bibliografijos duomenų banko ir visų LIBIS bibliotekų duomenys.
Užtikrinta viena skaitytojo sąranka, ji leis gauti el. paslaugas iš visų LIBIS bibliotekų ir palengvins skaitytojų duomenų tvarkymą.
 
Įgyvendinant LIBIS ir elektroninių paslaugų portalo ibiblioteka.lt modernizavimo, sistemos diegimo ir atnaujinimo darbus kurį laiką dėl duomenų perkėlimo iš senosios sistemos į naująją nesklandžiai veikė kai kurių bibliotekų el. katalogai, portalo ibiblioteka.lt naudojimas. Šis etapas baigtas – į jungtinį katalogą perkelti sistemoje integruotų 77 bibliotekų duomenys. Bibliotekinės sistemos centralizavimas leis lengviau vystyti ir diegti naujas paslaugas.
Truputis istorijos

LIBIS pradėjo veikti 1996 m. Kasmet ji buvo tobulinama, tačiau iš esmės atnaujinama ir modernizuojama pirmą kartą, pritaikant ją tarptautiniams standartams. 

LIBIS – sistema, skirta ne tik pagrindiniams bibliotekos veiklos procesams (kataloguoti – aprašyti visus bibliotekoje saugomus dokumentus; komplektuoti – vykdyti leidinių registravimo, fondų apskaitos procesus; skaitytojams aptarnauti – naudojant integruotus išteklius ir paieškos priemones, aptarnauti skaitytojus bibliotekoje ir nuotolinėmis priemonėmis) automatizuoti, bet ir vykdyti tarpbibliotekinio abonemento funkcijas, keistis bibliografiniais įrašais, duomenų bazėse esančią ir sklaidai skirtą informaciją integruoti į pasaulinius katalogus.

​LIBIS programinė įranga įdiegta: 5 Lietuvos apskričių bibliotekose, 60 viešųjų bibliotekų, Lietuvos Respublikos Seimo bibliotekoje, Amerikos lietuvių kultūros archyve ALKA, 3 specialiosiose ir 6 Lietuvos muziejų bibliotekose.

Sistemų sujungimo vizija: perspektyvos ir galimybės
Pasak procesų pokyčių įgyvendinimo ekspertų, informacinės sistemos diegimas – gana didelis ir daug pastangų reikalaujantis iššūkis, nes reikia ne tik įdiegti sistemą, bet ir pakeisti žmonių elgseną, įpročius ir procesus. Informacinės sistemos diegimas apima net devynis sudėtingus ir laiko imlius etapus: planavimo, įsigijimo, analizės, projektavimo, programavimo, testavimo, diegimo, mokymo, bandymo. Norint įsidiegti informacinę sistemą reikia nusiteikti tam skirti nemažai laiko ir pastangų, bet pagal tinkamai nustatytus reikalavimus suprojektuota informacinė sistema, įgyvendinti procesų patobulinimai ir pakoreguota darbuotojų elgsena neabejotinai atpirks visą skirtą laiką ir pastangas.

Sukūrus konsoliduotą integralią bibliotekų duomenų sistemą yra sudarytos sąlygos toliau plėtoti LIBIS ir Virtualią elektroninio paveldo sistemas. Tai svarbu vertinant kultūros duomenis sistemiškai, kaip visumą, o ne kaip atskirų institucijų saugomas duomenų bazes. Šiandien aktualūs duomenų atvėrimo klausimai, yra poreikis duomenis turėti „realiu laiku“, duomenis naudoti pakartotinai. Didžiules galimybes suteikia dirbtinio intelekto technologijos. Nacionalinės bibliotekos ekspertai tiria ir analizuoja funkcionalumus, užtikrinančius personalizuotą vartotojų prieigą prie informacijos ir turinio, diegiant inovatyvius skaitmeninės humanitarikos įrankius ir siekiant platesnio duomenų panaudojimo.
 
​Informacija ir pagalba dėl portalo ibiblioteka.lt Jonavos viešosios bibliotekos skaitytojams TEIKIAMA el. p.: abonementas@jonbiblioteka.lt, info@jonbiblioteka.lt.

​​Atsiprašome už galimus nesklandumus.
  

© PigiosSvetaines.lt