Apie F. K. Fedaravičių leidiniuose

2018 m. spalio 9 d.

Lietuvių rašytojų sąvadas / Vytautas Vanagas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996. – 652, [1] p. – KFedaravičiaus biografija, p. 455–456.

Jonavos krašto žmonės : Jonavos įkūrimo 250 metų jubiliejui / Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka ; [sudarė Regina Lukoševičienė, Nijolė Šaparavičienė]. – Jonava : Linotipas, 2000. – 198, [1] p. : iliustr.– K. Fedaravičiaus biografija, p. 41–43.

Biografijos : mes atėjome ir einame : Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga / [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Jonava, 2000. – 190, [1] p. : portr. – K. Fedaravičiaus biografija, p. 34–35.
Lietuvių literatūros enciklopedija / [redaktoriai Vytautas Kubilius, Vytautas Rakauskas, Vytautas Vanagas]. – Vilnius : Liet. literatūros ir tautosakos inst., 2001. – 563, [1] p. – Apie K. Fedaravičių, p. 137, apie Lietuvos kaimo rašytojų sąjungą, p. 276.
Naujausioji lietuvių literatūra (1988–2002) / sudarė Giedrius Viliūnas. – Vilnius, 2003. – 463, [1] p. – Apie K. Fedaravičių, p. 405, 436.

Visuotinė lietuvių enciklopedija / [mokslinė redakcinė taryba: pirmininkas – Juozas Tumelis … [et al.]. – Vilnius, 2001. – [T.] 6 : Fau – Goris. – 2004. – 831 p. : iliustr., žml. – K. Fedaravičiaus biografija, p. 14.
Biografijos : mes atėjome ir einame : Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga / [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Jonava, 2006. – 139, [1] p. : portr. – K. Fedaravičiaus biografija, p. 31–32.
Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai : Jonava / [vyriausioji redaktorė Vaidonė Tamošiūnaitė]. – Kaunas : Neolitas, [2009]. – 216 p. : iliustr., portr. – K. Fedaravičiaus biografija, p. 123.
​Lietuva : enciklopedija / [vyriausioji redakcija: vyriausiasis redaktorius Antanas Račis … [et al.]. – Vilnius, 2008. – [T.] 2 : biografijos : A – I. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010. – 798, [2] p. : portr. – K. Fedaravičiaus biografija, p. 553.
© PigiosSvetaines.lt